ΓΕΟΧΑΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 7340
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/07/75
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

LARNACA OIL WORKS LIMITED

HE 72

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of LARNACA OIL WORKS LIMITED

THE NEW SKARINOU BRIDGE STATION

BN 731

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of THE NEW SKARINOU BRIDGE STATION

ELGEO IMPORTS & EXPORTS

EE 4945

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ELGEO IMPORTS & EXPORTS

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

HE 5901

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

S 6297

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΑΛΚ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6730

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΑΛΚ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΟΧΑΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7340

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΓΕΟΧΑΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΟΧΑΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7340

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΓΕΟΧΑΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ

S 7870

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ

G. C. BAKERY MAINTENANCE CO.

S 8643

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of G. C. BAKERY MAINTENANCE CO.

ROADWAY PUB

EE 10123

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ROADWAY PUB

BUSHIDO KARATE SCHOOL

EE 10366

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of BUSHIDO KARATE SCHOOL

CORONATION PUB

EE 12291

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of CORONATION PUB

Γ. & Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13027

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Γ. & Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ. & Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13027

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of Γ. & Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

REBECCA HOTELS LIMITED

HE 13110

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of REBECCA HOTELS LIMITED

MERIDIAN HOTELS LIMITED

HE 13397

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MERIDIAN HOTELS LIMITED

NAXOS DEVELOPMENT LIMITED

HE 14140

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of NAXOS DEVELOPMENT LIMITED

VEGONIA ESTATES LIMITED

HE 14803

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of VEGONIA ESTATES LIMITED

MEZARINA LIMITED

HE 14860

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MEZARINA LIMITED

MEZARINA LIMITED

HE 14860

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of MEZARINA LIMITED

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 15062

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΩ-ΔΡΥΟΣ

HE 15088

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΩ-ΔΡΥΟΣ

KARIKA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 15698

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of KARIKA DEVELOPMENTS LIMITED

KAROUSOS INVESTMENTS LIMITED

HE 17384

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of KAROUSOS INVESTMENTS LIMITED

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17482

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΠΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17861

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΣΥΠΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

EE 18069

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

YTROLAND LIMITED

HE 18535

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of YTROLAND LIMITED

YTROLAND LIMITED

HE 18535

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of YTROLAND LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument