ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 179537
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
03/07/06
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56459

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56459

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

HE 102435

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

HE 102435

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136945

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136945

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SEKAL PROPERTIES LIMITED

HE 149404

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of SEKAL PROPERTIES LIMITED

ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 179537

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 179537

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

HE 276912

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

HE 276912

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

G. A. SKETSIOS CONSTRUCTIONS DEVELOPERS LTD

HE 321936

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of G. A. SKETSIOS CONSTRUCTIONS DEVELOPERS LTD

S.A. THERMOPOWER LIMITED

HE 108103

Potentially Related to ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ who is Director of S.A. THERMOPOWER LIMITED

S.A. THERMOPOWER LIMITED

HE 108103

Potentially Related to ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ who is Secretary of S.A. THERMOPOWER LIMITED

T. C. MULTIKLIMA (PROPERTIES) LTD

HE 176472

Potentially Related to ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ who is Director of T. C. MULTIKLIMA (PROPERTIES) LTD

T. C. MULTIKLIMA (PROPERTIES) LTD

HE 176472

Potentially Related to ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ who is Secretary of T. C. MULTIKLIMA (PROPERTIES) LTD

ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 179537

Potentially Related to ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ who is Director of ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

T.C. MULTIKLIMA ENGINEERING LIMITED

HE 196933

Potentially Related to ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ who is Director of T.C. MULTIKLIMA ENGINEERING LIMITED

T.C. MULTIKLIMA ENGINEERING LIMITED

HE 196933

Potentially Related to ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ who is Secretary of T.C. MULTIKLIMA ENGINEERING LIMITED

S.Y. TIK WELD PRO LTD

HE 197881

Potentially Related to ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ who is Director of S.Y. TIK WELD PRO LTD

S.Y. TIK WELD PRO LTD

HE 197881

Potentially Related to ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ who is Secretary of S.Y. TIK WELD PRO LTD

CHRISOVASEMA CATERING LTD

ΗΕ 417949

Potentially Related to ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ who is Director of CHRISOVASEMA CATERING LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (5 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument