Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 56459
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/01/70
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56459

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56459

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

HE 102435

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

HE 102435

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136945

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136945

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SEKAL PROPERTIES LIMITED

HE 149404

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of SEKAL PROPERTIES LIMITED

ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 179537

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 179537

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

HE 276912

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

HE 276912

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

G. A. SKETSIOS CONSTRUCTIONS DEVELOPERS LTD

HE 321936

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of G. A. SKETSIOS CONSTRUCTIONS DEVELOPERS LTD

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1315

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1315

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

BENTEX MINERALS COMPANY LIMITED

HE 2446

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of BENTEX MINERALS COMPANY LIMITED

PELETICO PENTA LIMITED

HE 2464

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of PELETICO PENTA LIMITED

PELETICO PENTA LIMITED

HE 2464

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of PELETICO PENTA LIMITED

GREECYP SHIPPING & TRADING CO. LIMITED

HE 16084

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of GREECYP SHIPPING & TRADING CO. LIMITED

LOUCAS NICOLAOU RENT CARS LIMITED

HE 24367

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of LOUCAS NICOLAOU RENT CARS LIMITED

Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56459

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.C.K. NAVIGATION CO LIMITED

HE 69260

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of A.C.K. NAVIGATION CO LIMITED

N. CYKARTING SPORTS LIMITED

HE 100357

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of N. CYKARTING SPORTS LIMITED

N. CYKARTING SPORTS LIMITED

HE 100357

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of N. CYKARTING SPORTS LIMITED

NIKOS KALOGIROU CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LIMITED

HE 103315

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of NIKOS KALOGIROU CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LIMITED

PELETICO PLASTERS LIMITED

HE 117167

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of PELETICO PLASTERS LIMITED

N.K. POSITIVE ENERGY LIMITED

HE 135464

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of N.K. POSITIVE ENERGY LIMITED

SEA WAVE LIMITED

HE 141620

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of SEA WAVE LIMITED

N.K 3 TRADING LIMITED

HE 152259

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of N.K 3 TRADING LIMITED

MOTOTREND LIMITED

HE 174598

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of MOTOTREND LIMITED

N. KARTING EXCELARENA LIMITED

HE 201963

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of N. KARTING EXCELARENA LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "06-07-2020" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument