Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 56459
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/07/93
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56459

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56459

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

HE 102435

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

HE 102435

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of SKETSIOS & LARKOS CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LTD

ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136945

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136945

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of ΣΚΕΤΣΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SEKAL PROPERTIES LIMITED

HE 149404

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of SEKAL PROPERTIES LIMITED

ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 179537

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 179537

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

HE 276912

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

HE 276912

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Secretary of SKETSIOS & LARKOS KTIMATIKI LTD

G. A. SKETSIOS CONSTRUCTIONS DEVELOPERS LTD

HE 321936

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΤΣΙΟΣ who is Director of G. A. SKETSIOS CONSTRUCTIONS DEVELOPERS LTD

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1315

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1315

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

BENTEX MINERALS COMPANY LIMITED

HE 2446

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of BENTEX MINERALS COMPANY LIMITED

PELETICO PENTA LIMITED

HE 2464

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of PELETICO PENTA LIMITED

PELETICO PENTA LIMITED

HE 2464

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of PELETICO PENTA LIMITED

GREECYP SHIPPING & TRADING CO. LIMITED

HE 16084

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of GREECYP SHIPPING & TRADING CO. LIMITED

LOUCAS NICOLAOU RENT CARS LIMITED

HE 24367

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of LOUCAS NICOLAOU RENT CARS LIMITED

Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56459

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of Γ. ΣΚΕΤΣΙΟΣ & Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.C.K. NAVIGATION CO LIMITED

HE 69260

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of A.C.K. NAVIGATION CO LIMITED

N. CYKARTING SPORTS LIMITED

HE 100357

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of N. CYKARTING SPORTS LIMITED

N. CYKARTING SPORTS LIMITED

HE 100357

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of N. CYKARTING SPORTS LIMITED

NIKOS KALOGIROU CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LIMITED

HE 103315

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of NIKOS KALOGIROU CONSTRUCTIONS - DEVELOPERS LIMITED

PELETICO PLASTERS LIMITED

HE 117167

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of PELETICO PLASTERS LIMITED

N.K. POSITIVE ENERGY LIMITED

HE 135464

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of N.K. POSITIVE ENERGY LIMITED

SEA WAVE LIMITED

HE 141620

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of SEA WAVE LIMITED

N.K 3 TRADING LIMITED

HE 152259

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of N.K 3 TRADING LIMITED

MOTOTREND LIMITED

HE 174598

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Secretary of MOTOTREND LIMITED

N. KARTING EXCELARENA LIMITED

HE 201963

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ who is Director of N. KARTING EXCELARENA LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.