Α. ΛΑΖΑΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 190400
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/12/06
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

SNG TIPSTERS

S 11713

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is General Partner of SNG TIPSTERS

MV ONLINE

S 11714

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is General Partner of MV ONLINE

A. MODA LAZAROU

EE 14420

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of A. MODA LAZAROU

RAWHARD PUB

EE 15281

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of RAWHARD PUB

ELEANANET INTERNET KAFE

EE 18817

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of ELEANANET INTERNET KAFE

A.L. SHOWTIME

EE 23916

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of A.L. SHOWTIME

ANDREAS LAZAROU GREEN CARE

EE 29766

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of ANDREAS LAZAROU GREEN CARE

ΛΑΖΑΡΟΥ & ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30090

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of ΛΑΖΑΡΟΥ & ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREWS LAZAROU PLEATING LIMITED

HE 31036

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of ANDREWS LAZAROU PLEATING LIMITED

L.D.A. MAKE YOUR CHOICE

EE 36883

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of L.D.A. MAKE YOUR CHOICE

LAZAROU & FRANTZIS ENGINEERING LIMITED

HE 41272

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of LAZAROU & FRANTZIS ENGINEERING LIMITED

ANTRI AND XANTHI NOVELTIES LIMITED

HE 44877

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of ANTRI AND XANTHI NOVELTIES LIMITED

COFFEE FLAVORS

EE 46204

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of COFFEE FLAVORS

ΛΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83096

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of ΛΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHRILACO TRADING LIMITED

HE 112289

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of CHRILACO TRADING LIMITED

GIANNARAS DRILLING LIMITED

HE 125169

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of GIANNARAS DRILLING LIMITED

A. LAZAROU ENTERPRISE & SONS LIMITED

HE 130708

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of A. LAZAROU ENTERPRISE & SONS LIMITED

ΑΝΣΩΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134673

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of ΑΝΣΩΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΛΑΖΑΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 190400

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of Α. ΛΑΖΑΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. & P. LAZAROU ESTATES LIMITED

HE 190855

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of A. & P. LAZAROU ESTATES LIMITED

A.L. GREEN CARE GARDENS LIMITED

HE 209972

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of A.L. GREEN CARE GARDENS LIMITED

A.L. GREEN CARE GARDENS LIMITED

HE 209972

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of A.L. GREEN CARE GARDENS LIMITED

DM DEALMAKERS LTD

HE 377448

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of DM DEALMAKERS LTD

DM DEALMAKERS LTD

HE 377448

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of DM DEALMAKERS LTD

A.M.E.X. INTERNET MARKETING LTD

HE 377934

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of A.M.E.X. INTERNET MARKETING LTD

A.N.T.C. INSURANCES AGENTS & CONSULTANTS & CO

S 11361

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ who is General Partner of A.N.T.C. INSURANCES AGENTS & CONSULTANTS & CO

ΕΥΛΟΓΟΝ

EE 33754

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of ΕΥΛΟΓΟΝ

A&M.L. FLAME ENTERPRISES LIMITED

HE 43516

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of A&M.L. FLAME ENTERPRISES LIMITED

DUNDELRY INVESTMENTS LIMITED

HE 86838

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of DUNDELRY INVESTMENTS LIMITED

EQUUS NUTRITION & FITNESS HEALTH CENTER LIMITED

HE 96124

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of EQUUS NUTRITION & FITNESS HEALTH CENTER LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument