ΛΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 83096
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/12/96
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

SNG TIPSTERS

S 11713

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is General Partner of SNG TIPSTERS

MV ONLINE

S 11714

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is General Partner of MV ONLINE

A. MODA LAZAROU

EE 14420

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of A. MODA LAZAROU

RAWHARD PUB

EE 15281

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of RAWHARD PUB

ELEANANET INTERNET KAFE

EE 18817

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of ELEANANET INTERNET KAFE

A.L. SHOWTIME

EE 23916

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of A.L. SHOWTIME

ANDREAS LAZAROU GREEN CARE

EE 29766

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of ANDREAS LAZAROU GREEN CARE

ΛΑΖΑΡΟΥ & ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30090

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of ΛΑΖΑΡΟΥ & ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREWS LAZAROU PLEATING LIMITED

HE 31036

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of ANDREWS LAZAROU PLEATING LIMITED

L.D.A. MAKE YOUR CHOICE

EE 36883

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of L.D.A. MAKE YOUR CHOICE

LAZAROU & FRANTZIS ENGINEERING LIMITED

HE 41272

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of LAZAROU & FRANTZIS ENGINEERING LIMITED

ANTRI AND XANTHI NOVELTIES LIMITED

HE 44877

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of ANTRI AND XANTHI NOVELTIES LIMITED

COFFEE FLAVORS

EE 46204

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Owner of COFFEE FLAVORS

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 58743

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83096

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of ΛΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHRILACO TRADING LIMITED

HE 112289

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of CHRILACO TRADING LIMITED

GIANNARAS DRILLING LIMITED

HE 125169

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of GIANNARAS DRILLING LIMITED

A. LAZAROU ENTERPRISE & SONS LIMITED

HE 130708

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of A. LAZAROU ENTERPRISE & SONS LIMITED

ΑΝΣΩΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134673

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of ΑΝΣΩΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΛΑΖΑΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 190400

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of Α. ΛΑΖΑΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. & P. LAZAROU ESTATES LIMITED

HE 190855

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of A. & P. LAZAROU ESTATES LIMITED

A.L. GREEN CARE GARDENS LIMITED

HE 209972

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of A.L. GREEN CARE GARDENS LIMITED

A.L. GREEN CARE GARDENS LIMITED

HE 209972

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of A.L. GREEN CARE GARDENS LIMITED

DM DEALMAKERS LTD

HE 377448

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of DM DEALMAKERS LTD

DM DEALMAKERS LTD

HE 377448

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of DM DEALMAKERS LTD

A.M.E.X. INTERNET MARKETING LTD

HE 377934

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of A.M.E.X. INTERNET MARKETING LTD

L & M ALPHA TELECOM

S 9526

Related to ΛΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ who is General Partner of L & M ALPHA TELECOM

ΛΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 83096

Related to ΛΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of ΛΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.