ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 2101
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/05/68
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 278

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PRINTCO PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 665

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of PRINTCO PUBLIC COMPANY LIMITED

STAR POLYBAG LIMITED

HE 1615

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of STAR POLYBAG LIMITED

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2101

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

HE 3323

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9684

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

FREEZELAND INDUSTRIES LIMITED

HE 51313

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of FREEZELAND INDUSTRIES LIMITED

MASTERSTAR TRADING LIMITED

HE 56577

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of MASTERSTAR TRADING LIMITED

ΛΟΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

HE 68455

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΛΟΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

MR. CHIPS SNACKS LIMITED

HE 87894

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of MR. CHIPS SNACKS LIMITED

E&S TRADING LIMITED

HE 111446

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of E&S TRADING LIMITED

EX LIBRIS ADVERTISING LIMITED

HE 137487

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of EX LIBRIS ADVERTISING LIMITED

EX LIBRIS ADVERTISING LIMITED

HE 137487

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of EX LIBRIS ADVERTISING LIMITED

TYRTAEUS COMPANY LTD

HE 141924

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of TYRTAEUS COMPANY LTD

DEPENDABLE LIMITED

HE 144661

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of DEPENDABLE LIMITED

PALO TRADING CO LIMITED

HE 146411

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of PALO TRADING CO LIMITED

AMONIO TRADING LIMITED

HE 151248

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of AMONIO TRADING LIMITED

OMILOS LAIKOU DISTRIBUTORS LIMITED

HE 156207

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of OMILOS LAIKOU DISTRIBUTORS LIMITED

RIGHT KLIK SERVICES LTD

HE 169353

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of RIGHT KLIK SERVICES LTD

LAIKO DEVELOPMENT PROPERTIES LTD

HE 326399

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO DEVELOPMENT PROPERTIES LTD

LAIKO V W LTD

HE 326407

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO V W LTD

LAIKO MANUFACTURING LTD

HE 327178

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO MANUFACTURING LTD

LAIKO MARINA LTD

HE 327425

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO MARINA LTD

ΠΡΙΝΤΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

HE 329162

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΠΡΙΝΤΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

STAR POLYBAG MANUFACTURING LTD

HE 340559

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of STAR POLYBAG MANUFACTURING LTD

LOEL MANUFACTURING LTD

HE 340574

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LOEL MANUFACTURING LTD

PRINTCO MANUFACTURING & TRADING LTD

HE 340584

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of PRINTCO MANUFACTURING & TRADING LTD

LAIKO MANUFACTURING & TRADING LTD

HE 340620

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO MANUFACTURING & TRADING LTD

PRINTCO - STAR HOLDINGS LTD

HE 343649

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of PRINTCO - STAR HOLDINGS LTD

LAIKO - LOEL HOLDINGS LTD

HE 343782

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO - LOEL HOLDINGS LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument