ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 9684
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/07/77
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΛΟΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΛΟΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΟΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΛΟΕΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 278

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PRINTCO PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 665

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of PRINTCO PUBLIC COMPANY LIMITED

STAR POLYBAG LIMITED

HE 1615

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of STAR POLYBAG LIMITED

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2101

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

HE 3323

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9684

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

FREEZELAND INDUSTRIES LIMITED

HE 51313

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of FREEZELAND INDUSTRIES LIMITED

MASTERSTAR TRADING LIMITED

HE 56577

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of MASTERSTAR TRADING LIMITED

ΛΟΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

HE 68455

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΛΟΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ

MR. CHIPS SNACKS LIMITED

HE 87894

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of MR. CHIPS SNACKS LIMITED

E&S TRADING LIMITED

HE 111446

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of E&S TRADING LIMITED

PERISTIANY (V.O.31) LIMITED

HE 128992

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of PERISTIANY (V.O.31) LIMITED

EX LIBRIS ADVERTISING LIMITED

HE 137487

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of EX LIBRIS ADVERTISING LIMITED

EX LIBRIS ADVERTISING LIMITED

HE 137487

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of EX LIBRIS ADVERTISING LIMITED

TYRTAEUS COMPANY LTD

HE 141924

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of TYRTAEUS COMPANY LTD

DEPENDABLE LIMITED

HE 144661

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of DEPENDABLE LIMITED

PALO TRADING CO LIMITED

HE 146411

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of PALO TRADING CO LIMITED

AMONIO TRADING LIMITED

HE 151248

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of AMONIO TRADING LIMITED

OMILOS LAIKOU DISTRIBUTORS LIMITED

HE 156207

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of OMILOS LAIKOU DISTRIBUTORS LIMITED

RIGHT KLIK SERVICES LTD

HE 169353

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of RIGHT KLIK SERVICES LTD

LAIKO INVESTMENT PROPERTIES II LTD

HE 326395

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO INVESTMENT PROPERTIES II LTD

LAIKO INVESTMENT PROPERTIES III LTD

HE 326396

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO INVESTMENT PROPERTIES III LTD

LAIKO DEVELOPMENT PROPERTIES LTD

HE 326399

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO DEVELOPMENT PROPERTIES LTD

LAIKO INVESTMENT PROPERTIES I LTD

HE 326402

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO INVESTMENT PROPERTIES I LTD

LAIKO ESTATES LTD

HE 326406

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO ESTATES LTD

LAIKO V W LTD

HE 326407

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO V W LTD

LAIKO MANUFACTURING LTD

HE 327178

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO MANUFACTURING LTD

LAIKO MARINA LTD

HE 327425

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ who is Director of LAIKO MARINA LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.