ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Reg. Number:
HE 227182
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
10/04/08
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 227182

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΤΟΣ who is Director of ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 227182

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΤΟΣ who is Secretary of ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

FURRUNT TRADE LIMITED

HE 242776

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΤΟΣ who is Secretary of FURRUNT TRADE LIMITED

QUEENTIA TRUST LIMITED

HE 324266

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΤΟΣ who is Director of QUEENTIA TRUST LIMITED

ZERUIN CO LTD

HE 344625

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΤΟΣ who is Director of ZERUIN CO LTD

REDBUGS APPLICATIONS LTD

HE 357224

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΤΟΣ who is Secretary of REDBUGS APPLICATIONS LTD

EASEL CY EDUCATION CENTRE LTD

HE 368881

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΤΟΣ who is Secretary of EASEL CY EDUCATION CENTRE LTD

ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 227182

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Υ.ΛΕ.ΚΥ.) ΛΤΔ

HE 258492

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Υ.ΛΕ.ΚΥ.) ΛΤΔ

ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤΔ

HE 271177

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤΔ

NATIONAL EXPRESS TRANSFERS Ν.Ε.Τ LTD

HE 279213

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of NATIONAL EXPRESS TRANSFERS Ν.Ε.Τ LTD

E.C.T. EUROCOACHES TRANSPORT LTD

HE 279232

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of E.C.T. EUROCOACHES TRANSPORT LTD

ADAMOS ADAMOU WATERSPORTS LIMITED

HE 64344

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Secretary of ADAMOS ADAMOU WATERSPORTS LIMITED

OHALOKARP TRADING LIMITED

HE 115021

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Secretary of OHALOKARP TRADING LIMITED

SERPINGTON INVESTMENTS LIMITED

HE 134942

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Secretary of SERPINGTON INVESTMENTS LIMITED

ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 227182

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Director of ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

FURRUNT TRADE LIMITED

HE 242776

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Director of FURRUNT TRADE LIMITED

UNIC ONLINE LIMITED

HE 300387

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Secretary of UNIC ONLINE LIMITED

MCTREA THREE LIMITED

HE 313735

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Secretary of MCTREA THREE LIMITED

BENTREA TWO LIMITED

HE 313914

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Secretary of BENTREA TWO LIMITED

KOSTREA ONE LIMITED

HE 314246

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Secretary of KOSTREA ONE LIMITED

QUEENTIA TRUST LIMITED

HE 324266

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Director of QUEENTIA TRUST LIMITED

QUEENTIA TRUST LIMITED

HE 324266

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Secretary of QUEENTIA TRUST LIMITED

ZERUIN CO LTD

HE 344625

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ who is Director of ZERUIN CO LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.