ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 271177
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/07/10
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 227182

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΜΑΜΑΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Υ.ΛΕ.ΚΥ.) ΛΤΔ

HE 258492

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Υ.ΛΕ.ΚΥ.) ΛΤΔ

ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤΔ

HE 271177

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤΔ

NATIONAL EXPRESS TRANSFERS Ν.Ε.Τ LTD

HE 279213

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of NATIONAL EXPRESS TRANSFERS Ν.Ε.Τ LTD

E.C.T. EUROCOACHES TRANSPORT LTD

HE 279232

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of E.C.T. EUROCOACHES TRANSPORT LTD

D.K. MOTORS

S 7359

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is General Partner of D.K. MOTORS

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 20728

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21033

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21033

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Secretary of ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

DEMOS KALLENOS HOTELS LIMITED

HE 31012

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of DEMOS KALLENOS HOTELS LIMITED

KEMKA INTERCITY LIMITED

HE 58325

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of KEMKA INTERCITY LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 71723

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 117417

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of Κ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Φ.Α.Ν. ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 163798

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of Φ.Α.Ν. ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Υ.ΛΕ.ΚΥ.) ΛΤΔ

HE 258492

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Υ.ΛΕ.ΚΥ.) ΛΤΔ

ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤΔ

HE 271177

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of ΚΑΛΛΕΝΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤΔ

NATIONAL EXPRESS TRANSFERS Ν.Ε.Τ LTD

HE 279213

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of NATIONAL EXPRESS TRANSFERS Ν.Ε.Τ LTD

E.C.T. EUROCOACHES TRANSPORT LTD

HE 279232

Related to ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ who is Director of E.C.T. EUROCOACHES TRANSPORT LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.