Θ & Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 233519
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/07/08
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ADRILAX

EE 1591

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Owner of ADRILAX

JANE NORMAN LIMITED

AE 2298

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Authorised Person of JANE NORMAN LIMITED

RWL WATER ISRAEL LTD

AE 2519

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Authorised Person of RWL WATER ISRAEL LTD

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3261

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 7915

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Limited Partner of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

N. & M. THOMAS ESTATES LIMITED

HE 15480

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of N. & M. THOMAS ESTATES LIMITED

ANDREAS G. THOMAS & BROTHERS ESTATES LIMITED

HE 19171

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ANDREAS G. THOMAS & BROTHERS ESTATES LIMITED

ANDREAS G. THOMAS & BROTHERS ESTATES LIMITED

HE 19171

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Secretary of ANDREAS G. THOMAS & BROTHERS ESTATES LIMITED

A MIND BY ANDREAS THOMAS

EE 31194

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Owner of A MIND BY ANDREAS THOMAS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΘΩΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40937

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΘΩΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

TOP GIRL BOUTIQUE LIMITED

HE 57058

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of TOP GIRL BOUTIQUE LIMITED

A.G. THOMAS (JEWELLERS) LIMITED

HE 64804

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of A.G. THOMAS (JEWELLERS) LIMITED

RONIMA IMPORTS EXPORTS LIMITED

HE 65897

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of RONIMA IMPORTS EXPORTS LIMITED

A & H KIMON ENTERPRISES LIMITED

HE 73829

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of A & H KIMON ENTERPRISES LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84566

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

RIPPLE SWIMMING POOLS LIMITED

HE 163147

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of RIPPLE SWIMMING POOLS LIMITED

CAMBODOR TRADING LTD

HE 226303

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of CAMBODOR TRADING LTD

CAMBODOR TRADING LTD

HE 226303

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Secretary of CAMBODOR TRADING LTD

Θ & Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 233519

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of Θ & Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Ν. ΘΩΜΑ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

HE 240159

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Ν. ΘΩΜΑ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 275724

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

ADMINICO SECRETARIAL LIMITED

HE 278215

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ADMINICO SECRETARIAL LIMITED

RYBAGOLD LIMITED

HE 304988

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of RYBAGOLD LIMITED

CAMBADOS INTERNATIONAL LIMITED

HE 314262

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of CAMBADOS INTERNATIONAL LIMITED

NETLEX INTERNATIONAL LTD

HE 314743

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of NETLEX INTERNATIONAL LTD

NETLEX INTERNATIONAL LTD

HE 314743

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Secretary of NETLEX INTERNATIONAL LTD

POLACEPLACE ENTERPRISES LIMITED

HE 344951

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of POLACEPLACE ENTERPRISES LIMITED

POLACEPLACE ENTERPRISES LIMITED

HE 344951

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Secretary of POLACEPLACE ENTERPRISES LIMITED

P.L. PROPERTY GALLERY FUND LTD

HE 363902

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of P.L. PROPERTY GALLERY FUND LTD

RIPPLE SWIMMING POOLS HOLDINGS LTD

ΗΕ 400733

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of RIPPLE SWIMMING POOLS HOLDINGS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.