ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 3261
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
05/10/70
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

TOULA SHIPPING COMPANY LIMITED

EE 1591

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Owner of TOULA SHIPPING COMPANY LIMITED

JANE NORMAN LIMITED

AE 2298

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Authorised Person of JANE NORMAN LIMITED

RWL WATER ISRAEL LTD

AE 2519

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Authorised Person of RWL WATER ISRAEL LTD

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3261

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 7915

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Limited Partner of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

N. & M. THOMAS ESTATES LIMITED

HE 15480

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of N. & M. THOMAS ESTATES LIMITED

ANDREAS G. THOMAS & BROTHERS ESTATES LIMITED

HE 19171

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ANDREAS G. THOMAS & BROTHERS ESTATES LIMITED

ANDREAS G. THOMAS & BROTHERS ESTATES LIMITED

HE 19171

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Secretary of ANDREAS G. THOMAS & BROTHERS ESTATES LIMITED

A MIND BY ANDREAS THOMAS

EE 31194

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Owner of A MIND BY ANDREAS THOMAS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΘΩΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40937

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΘΩΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

TOP GIRL BOUTIQUE LIMITED

HE 57058

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of TOP GIRL BOUTIQUE LIMITED

A.G. THOMAS (JEWELLERS) LIMITED

HE 64804

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of A.G. THOMAS (JEWELLERS) LIMITED

RONIMA IMPORTS EXPORTS LIMITED

HE 65897

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of RONIMA IMPORTS EXPORTS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84566

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

RIPPLE SWIMMING POOLS LIMITED

HE 163147

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of RIPPLE SWIMMING POOLS LIMITED

CAMBODOR TRADING LTD

HE 226303

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of CAMBODOR TRADING LTD

CAMBODOR TRADING LTD

HE 226303

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Secretary of CAMBODOR TRADING LTD

Θ & Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 233519

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of Θ & Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Ν. ΘΩΜΑ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

HE 240159

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Ν. ΘΩΜΑ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 275724

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

ADMINICO SECRETARIAL LIMITED

HE 278215

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ADMINICO SECRETARIAL LIMITED

RYBAGOLD LIMITED

HE 304988

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of RYBAGOLD LIMITED

CAMBADOS INTERNATIONAL LIMITED

HE 314262

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of CAMBADOS INTERNATIONAL LIMITED

NETLEX INTERNATIONAL LTD

HE 314743

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of NETLEX INTERNATIONAL LTD

NETLEX INTERNATIONAL LTD

HE 314743

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Secretary of NETLEX INTERNATIONAL LTD

POLACEPLACE ENTERPRISES LIMITED

HE 344951

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of POLACEPLACE ENTERPRISES LIMITED

POLACEPLACE ENTERPRISES LIMITED

HE 344951

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Secretary of POLACEPLACE ENTERPRISES LIMITED

P.L. PROPERTY GALLERY FUND LTD

HE 363902

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of P.L. PROPERTY GALLERY FUND LTD

RIPPLE SWIMMING POOLS HOLDINGS LTD

ΗΕ 400733

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of RIPPLE SWIMMING POOLS HOLDINGS LTD

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΔΗ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 227297

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ who is Director of ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΔΗ Δ.Ε.Π.Ε.

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument