ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 242605
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/11/08
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΒΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6853

Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΒΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

PRECELFO LTD

HE 150949

Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of PRECELFO LTD

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 242605

Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Director of ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 242605

Related to ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ who is Secretary of ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LITTLE KICKERS (CYPRUS) NSE

S 12134

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is General Partner of LITTLE KICKERS (CYPRUS) NSE

LITTLE KICKERS (CYPRUS)

EE 36856

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Owner of LITTLE KICKERS (CYPRUS)

SEMIO PRODUCTION LIMITED

HE 45790

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of SEMIO PRODUCTION LIMITED

SEMIO PRODUCTION LIMITED

HE 45790

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of SEMIO PRODUCTION LIMITED

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50314

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50314

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Secretary of ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PITCH LIMITED

HE 160928

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of PITCH LIMITED

M. P. NEOCLEOUS TRADING LIMITED

HE 233043

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of M. P. NEOCLEOUS TRADING LIMITED

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 242605

Related to ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ who is Director of ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.