ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΥΚΑ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 25887
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/12/85
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

SCYTHE LIMITED

AE 1545

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of SCYTHE LIMITED

WINDLASS LIMITED

AE 1546

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of WINDLASS LIMITED

NIKO (NECO) LTD

AE 2143

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO (NECO) LTD

NIKO (NELPIO) LTD

AE 2144

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO (NELPIO) LTD

NIKO RESOURCES (FANG) LIMITED

AE 2145

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO RESOURCES (FANG) LIMITED

NIKO RESOURCES (BANGLADESH) LIMITED

AE 2221

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO RESOURCES (BANGLADESH) LIMITED

NIKO RESOURCES (CAYMAN) LTD

AE 2223

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO RESOURCES (CAYMAN) LTD

NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

AE 2227

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

BLACK GOLD ENERGY LLC

AE 2516

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of BLACK GOLD ENERGY LLC

NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

AE 2876

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NIKO EXPLORATION (BLOCK 9) LTD

PROLIFIC TRADING

EE 6480

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of PROLIFIC TRADING

SOU-HELEN PETITS-FOURS

S 7278

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of SOU-HELEN PETITS-FOURS

ROCKS JEWELLERY

EE 7491

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of ROCKS JEWELLERY

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

S 10169

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

STEPS (CLOTHING) LIMITED

HE 14488

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of STEPS (CLOTHING) LIMITED

STEPS (CLOTHING) LIMITED

HE 14488

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of STEPS (CLOTHING) LIMITED

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Π.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17995

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Π.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ

VENUS (PAPERS) LIMITED

HE 21996

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of VENUS (PAPERS) LIMITED

CONNECTION (UNISEX HAIR STYLES) LIMITED

HE 25030

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CONNECTION (UNISEX HAIR STYLES) LIMITED

ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΥΚΑ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 25887

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΥΚΑ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CH. C. THEMISTOCLEOUS ENTERPRISES LIMITED

HE 28580

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of CH. C. THEMISTOCLEOUS ENTERPRISES LIMITED

E.K. ELEL

EE 35762

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of E.K. ELEL

LA LENIA JEWELLERY LIMITED

HE 35864

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of LA LENIA JEWELLERY LIMITED

SPICON PROPERTIES LIMITED

HE 37126

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of SPICON PROPERTIES LIMITED

VEROCHINO CAFENION

EE 37381

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of VEROCHINO CAFENION

AGL ADAMAS GEMMOLOGICAL LABORATORY LIMITED

HE 38190

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of AGL ADAMAS GEMMOLOGICAL LABORATORY LIMITED

AGL ADAMAS GEMMOLOGICAL LABORATORY LIMITED

HE 38190

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of AGL ADAMAS GEMMOLOGICAL LABORATORY LIMITED

L.C. SIMIO KIOSK

EE 39128

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Owner of L.C. SIMIO KIOSK

YARDLAN CO LIMITED

HE 44511

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of YARDLAN CO LIMITED

YARDLAN CO LIMITED

HE 44511

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of YARDLAN CO LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument