ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΝΩΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 275784
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
25/10/10
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

MICHAEL CORAL BAY TAXI - MINI BUS

EE 25823

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of MICHAEL CORAL BAY TAXI - MINI BUS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ Α.Μ.Α. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40720

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ Α.Μ.Α. ΛΙΜΙΤΕΔ

ROTTHEIM ENTERPRISES LIMITED

HE 44116

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ROTTHEIM ENTERPRISES LIMITED

M'S & M'S TRADING LIMITED

HE 48451

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of M'S & M'S TRADING LIMITED

POLYMAR FISH MARKET LIMITED

HE 57328

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of POLYMAR FISH MARKET LIMITED

M.C. CHRISTOU & SONS PRINTERS LIMITED

HE 91747

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of M.C. CHRISTOU & SONS PRINTERS LIMITED

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107689

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

MIMAR TELECOM LIMITED

HE 125015

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of MIMAR TELECOM LIMITED

Μ. ΧΡΙΣΤΟΥ & Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135545

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of Μ. ΧΡΙΣΤΟΥ & Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

KOTSAPAS & CHRISTOU PROPERTY DEVELOPERS LIMITED

HE 155023

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of KOTSAPAS & CHRISTOU PROPERTY DEVELOPERS LIMITED

MDC WOOD PRO LTD

HE 183736

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of MDC WOOD PRO LTD

M.J. ENERGI REDUCTION SOLUTIONS LTD

HE 201383

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of M.J. ENERGI REDUCTION SOLUTIONS LTD

M.J. ENERGI REDUCTION SOLUTIONS LTD

HE 201383

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of M.J. ENERGI REDUCTION SOLUTIONS LTD

K. & P. CHRISTOU DEVELOPERS LTD

HE 204472

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of K. & P. CHRISTOU DEVELOPERS LTD

K. & P. CHRISTOU DEVELOPERS LTD

HE 204472

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of K. & P. CHRISTOU DEVELOPERS LTD

M. CHRISTOU MICH. ENGINEERING LTD

HE 213122

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of M. CHRISTOU MICH. ENGINEERING LTD

M. CHRISTOU MICH. ENGINEERING LTD

HE 213122

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of M. CHRISTOU MICH. ENGINEERING LTD

D & M GASTECH LIMITED

HE 237532

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of D & M GASTECH LIMITED

D & M GASTECH LIMITED

HE 237532

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Assistant Secretary of D & M GASTECH LIMITED

POPILOR ENTERPRISES LIMITED

HE 240461

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of POPILOR ENTERPRISES LIMITED

POPILOR ENTERPRISES LIMITED

HE 240461

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of POPILOR ENTERPRISES LIMITED

ATHIMI TRADING LIMITED

HE 258090

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ATHIMI TRADING LIMITED

ATHIMI TRADING LIMITED

HE 258090

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of ATHIMI TRADING LIMITED

ALORAZUS TRADING LIMITED

HE 273573

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ALORAZUS TRADING LIMITED

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΝΩΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 275784

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΝΩΣΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

FS TECHNOLOGIES LTD

HE 359448

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of FS TECHNOLOGIES LTD

FS TECHNOLOGIES LTD

HE 359448

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of FS TECHNOLOGIES LTD

VA VITAL AQUATICS LTD

HE 386568

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of VA VITAL AQUATICS LTD

M & A BEACH LIFE RESORT LTD

ΗΕ 394547

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of M & A BEACH LIFE RESORT LTD

M & A BEACH LIFE RESORT LTD

ΗΕ 394547

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of M & A BEACH LIFE RESORT LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument