ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 28797
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
04/02/87
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΙ

EE 9536

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Owner of ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΙ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28797

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

C & E PARASKEVAIDES & CO LIMITED

HE 39929

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of C & E PARASKEVAIDES & CO LIMITED

LOUCAS REFLECTIONS HAIRDRESSERS CO LIMITED

HE 40762

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of LOUCAS REFLECTIONS HAIRDRESSERS CO LIMITED

120 EVENTS AND INTEGRATED MARKETING

EE 41800

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Owner of 120 EVENTS AND INTEGRATED MARKETING

L.E.S BECHILD LIFESKILLS, EMOTIONS MANAGEMENT AND PSYCHOEDUCATION

EE 42327

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Owner of L.E.S BECHILD LIFESKILLS, EMOTIONS MANAGEMENT AND PSYCHOEDUCATION

ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 97509

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 97509

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Secretary of ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

MR. SWEETEST CREPERIE LIMITED

HE 135355

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of MR. SWEETEST CREPERIE LIMITED

A & E ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ

HE 254841

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Secretary of A & E ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ

A.S.P. IRRI. TECHNOLOGY LTD

HE 265747

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of A.S.P. IRRI. TECHNOLOGY LTD

A.S.P. IRRI. TECHNOLOGY LTD

HE 265747

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Secretary of A.S.P. IRRI. TECHNOLOGY LTD

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

HE 341333

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

120 EVENTS & INTEGRATED MARKETING LTD

HE 358891

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of 120 EVENTS & INTEGRATED MARKETING LTD

120 EVENTS & INTEGRATED MARKETING LTD

HE 358891

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Secretary of 120 EVENTS & INTEGRATED MARKETING LTD

K.L. GEOMETRIC TRADING INSTITUTE LTD

HE 374012

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of K.L. GEOMETRIC TRADING INSTITUTE LTD

K.L. GEOMETRIC TRADING INSTITUTE LTD

HE 374012

Related to ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Secretary of K.L. GEOMETRIC TRADING INSTITUTE LTD

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 3680

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

MOTORIST DISCOUNT COMPANY F & S

S 3865

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is General Partner of MOTORIST DISCOUNT COMPANY F & S

REGAENA ADVERTISING SERVICES AND PUBLICATIONS

EE 5348

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Owner of REGAENA ADVERTISING SERVICES AND PUBLICATIONS

SOURCE TRADING CO.

S 7611

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is General Partner of SOURCE TRADING CO.

MARDORA FROZEN FOOD

S 9125

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is General Partner of MARDORA FROZEN FOOD

JUMBO NUTS PROCESSORS LIMITED

HE 9150

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of JUMBO NUTS PROCESSORS LIMITED

Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S 9375

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is General Partner of Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

MARKULIAN TRADING

EE 9461

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Owner of MARKULIAN TRADING

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

S 10147

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Limited Partner of ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΘΩΜΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10264

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

INVESTYLIA PLC

HE 10380

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of INVESTYLIA PLC

S & M STYLIANOU BROTHERS LIMITED

HE 10550

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Director of S & M STYLIANOU BROTHERS LIMITED

S & M STYLIANOU BROTHERS LIMITED

HE 10550

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ who is Secretary of S & M STYLIANOU BROTHERS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.