Π.Σ. Η ΠΑΡΑΓΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 323199
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/06/13
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΜΑΤΣΗ

S 8823

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΜΑΤΣΗ

F & A CAR SUPERMARKET LIMITED

HE 10473

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of F & A CAR SUPERMARKET LIMITED

ZAKELINA RENTALS LIMITED

HE 36847

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ZAKELINA RENTALS LIMITED

STAVROU & THEODOROU DEVELOPERS LIMITED

HE 147263

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of STAVROU & THEODOROU DEVELOPERS LIMITED

STAVROU & THEODOROU DEVELOPERS LIMITED

HE 147263

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of STAVROU & THEODOROU DEVELOPERS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156299

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156299

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

SUNNY WISE PROPERTIES LIMITED

HE 166092

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of SUNNY WISE PROPERTIES LIMITED

P.A.E. FAIRLAND LTD

HE 184331

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of P.A.E. FAIRLAND LTD

P.A.E. FAIRLAND LTD

HE 184331

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of P.A.E. FAIRLAND LTD

BAMTON DEVELOPMENT LIMITED

HE 195689

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of BAMTON DEVELOPMENT LIMITED

Σ.Σ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 286050

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of Σ.Σ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LEFPAN TRADING LTD

HE 286548

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of LEFPAN TRADING LTD

Π.Σ. Η ΠΑΡΑΓΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 323199

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of Π.Σ. Η ΠΑΡΑΓΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Σ. Η ΠΑΡΑΓΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 323199

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of Π.Σ. Η ΠΑΡΑΓΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

EO NOMINE SNACKING PLACE LTD

HE 334431

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of EO NOMINE SNACKING PLACE LTD

EO NOMINE SNACKING PLACE LTD

HE 334431

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of EO NOMINE SNACKING PLACE LTD

GPE DEVELOPMENT LTD

HE 379840

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of GPE DEVELOPMENT LTD

LA- SIESTA CAFE

EE 905

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of LA- SIESTA CAFE

C. NICOLAOU SHIPPING AGENCY

EE 2115

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of C. NICOLAOU SHIPPING AGENCY

KOMPSOS TRADING CO.

S 3090

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of KOMPSOS TRADING CO.

O. & M. (OFFICE & METHODS) LIMITED

HE 6764

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of O. & M. (OFFICE & METHODS) LIMITED

O. & M. (OFFICE & METHODS) LIMITED

HE 6764

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of O. & M. (OFFICE & METHODS) LIMITED

C. NICOLAOU & SONS (FASHION) LIMITED

HE 7229

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of C. NICOLAOU & SONS (FASHION) LIMITED

ΑΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ Η ΜΟΡΦΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

EE 7853

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΑΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ Η ΜΟΡΦΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

VENUE DISCO

EE 11970

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of VENUE DISCO

RING ROAD PUB

EE 12925

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of RING ROAD PUB

CH. NICOLAOU TRADING

EE 13705

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of CH. NICOLAOU TRADING

ΒΑΧΡΙΚΟ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14790

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΒΑΧΡΙΚΟ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

VACHRICO CONSTRUCTION LIMITED

HE 17233

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of VACHRICO CONSTRUCTION LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.