ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ & ΣΙΑ

Reg. Number:
HE 3497
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
04/10/67
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ & ΣΙΑ

HE 3497

Potentially Related to ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ & ΣΙΑ

INTERAMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

AE 383

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of INTERAMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

PROSPERITY INSURANCE COMPANY S.A.L.

AE 422

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of PROSPERITY INSURANCE COMPANY S.A.L.

Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AE 464

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε

AE 466

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε

INTERAMERICAN LIFE ASSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED

AE 579

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of INTERAMERICAN LIFE ASSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED

NIAGARA MARINE S.A.

AE 1336

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of NIAGARA MARINE S.A.

VECTIS INTERNATIONAL SHIPPING CORP

AE 1341

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of VECTIS INTERNATIONAL SHIPPING CORP

RICHMONT TRANSPORT INC.

AE 1342

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of RICHMONT TRANSPORT INC.

NIKI MARINE OPERATIONS COMPANY LIMITED

AE 1343

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of NIKI MARINE OPERATIONS COMPANY LIMITED

GRANITE TRANSPORT INC.

AE 1347

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of GRANITE TRANSPORT INC.

TRIDENT BULK SHIPPING LIMITED

AE 1349

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of TRIDENT BULK SHIPPING LIMITED

KALAHARI SHIPPING LIMITED

AE 1350

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of KALAHARI SHIPPING LIMITED

TRINITY MARITIME LIMITED

AE 1351

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of TRINITY MARITIME LIMITED

VEGA SHIPPING LIMITED

AE 1355

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of VEGA SHIPPING LIMITED

OMAHA MARINE LIMITED

AE 1358

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of OMAHA MARINE LIMITED

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΩΝΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

AE 1360

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΩΝΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SOUTH AFRICAN MARINE CORPORATION S.A.

AE 1485

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of SOUTH AFRICAN MARINE CORPORATION S.A.

PERRY LIMITED

AE 1675

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of PERRY LIMITED

SKYWORLD PROPERTIES LIMITED

AE 1852

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of SKYWORLD PROPERTIES LIMITED

FORTEX LIMITED

AE 2065

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Authorised Person of FORTEX LIMITED

AFRO SHORE ESTATE DEVELOPMENT LIMITED

HE 2396

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of AFRO SHORE ESTATE DEVELOPMENT LIMITED

LATSIA INVESTMENTS LIMITED

HE 2436

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of LATSIA INVESTMENTS LIMITED

PIGADHIA INVESTMENTS LIMITED

HE 3193

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of PIGADHIA INVESTMENTS LIMITED

KYPARISSOVOUNOS INVESTMENTS LIMITED

HE 3194

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of KYPARISSOVOUNOS INVESTMENTS LIMITED

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3282

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE NINE KINGDOMS SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 3292

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Director of THE NINE KINGDOMS SHIPPING COMPANY LIMITED

THE NINE KINGDOMS SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 3292

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of THE NINE KINGDOMS SHIPPING COMPANY LIMITED

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ & ΣΙΑ

HE 3497

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ & ΣΙΑ

M. & P. INVESTMENTS LIMITED

HE 3536

Potentially Related to ΛΟΥΚΗΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ who is Secretary of M. & P. INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "16-01-2023" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument