ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΡΦΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 3573
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
13/04/71
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΡΦΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3573

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΡΦΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΕΛΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6436

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΘΕΛΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΣΙΑ

S 11278

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΣΙΑ

THELPA (DEVELOPERS) LIMITED

HE 25363

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of THELPA (DEVELOPERS) LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Δ.Ε.Π.Ε

HE 253749

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Δ.Ε.Π.Ε

ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΜΟΡΦΩ" ΛΙΜΙΤΕΔ

EE 3573

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΜΟΡΦΩ" ΛΙΜΙΤΕΔ

"CONDOR" GENERAL ENTERPRISES LIMITED

HE 3570

Potentially Related to ΘΑΛΕΙΑ Φ. ΛΟΙΖΟΥ who is Director of "CONDOR" GENERAL ENTERPRISES LIMITED

"CONDOR" GENERAL ENTERPRISES LIMITED

HE 3570

Potentially Related to ΘΑΛΕΙΑ Φ. ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of "CONDOR" GENERAL ENTERPRISES LIMITED

ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΡΦΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3573

Potentially Related to ΘΑΛΕΙΑ Φ. ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΡΦΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΡΦΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3573

Potentially Related to ΘΑΛΕΙΑ Φ. ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΡΦΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΜΟΡΦΩ" ΛΙΜΙΤΕΔ

EE 3573

Potentially Related to ΘΑΛΕΙΑ Φ. ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΜΟΡΦΩ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΜΟΡΦΩ" ΛΙΜΙΤΕΔ

EE 3573

Potentially Related to ΘΑΛΕΙΑ Φ. ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΜΟΡΦΩ" ΛΙΜΙΤΕΔ

"CONDOR" GENERAL ENTERPRISES LIMITED

HE 3570

Potentially Related to ΦΟΙΒΟΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of "CONDOR" GENERAL ENTERPRISES LIMITED

ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΡΦΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3573

Potentially Related to ΦΟΙΒΟΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΡΦΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

MED - AZUR AGENCIES

EE 5372

Potentially Related to ΦΟΙΒΟΣ ΛΟΪΖΟΥ who is Owner of MED - AZUR AGENCIES

MED-AZUR TRAVELLERS

EE 5586

Potentially Related to ΦΟΙΒΟΣ ΛΟΪΖΟΥ who is Owner of MED-AZUR TRAVELLERS

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΡΟΣΗΜΟ

EE 5587

Potentially Related to ΦΟΙΒΟΣ ΛΟΪΖΟΥ who is Owner of ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΡΟΣΗΜΟ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7300

Potentially Related to ΦΟΙΒΟΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

TRANSMAN SHIPPING ENTERPRISES (CYPRUS) LIMITED

HE 90322

Potentially Related to ΦΟΙΒΟΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of TRANSMAN SHIPPING ENTERPRISES (CYPRUS) LIMITED

ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΜΟΡΦΩ" ΛΙΜΙΤΕΔ

EE 3573

Potentially Related to ΦΟΙΒΟΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΜΟΡΦΩ" ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument