ΘΕΛΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 6436
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
26/02/74
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΡΦΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3573

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΡΦΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΕΛΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6436

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΘΕΛΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΣΙΑ

S 11278

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΣΙΑ

THELPA (DEVELOPERS) LIMITED

HE 25363

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of THELPA (DEVELOPERS) LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Δ.Ε.Π.Ε

HE 253749

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Δ.Ε.Π.Ε

ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΜΟΡΦΩ" ΛΙΜΙΤΕΔ

EE 3573

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΜΟΡΦΩ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΕΛΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6436

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΘΕΛΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

THELPA (DEVELOPERS) LIMITED

HE 25363

Potentially Related to ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of THELPA (DEVELOPERS) LIMITED

ΘΕΛΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6436

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΘΕΛΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΕΛΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6436

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΘΕΛΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΣΙΑ

S 11278

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΣΙΑ

THELPA (DEVELOPERS) LIMITED

HE 25363

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of THELPA (DEVELOPERS) LIMITED

THELPA (DEVELOPERS) LIMITED

HE 25363

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of THELPA (DEVELOPERS) LIMITED

CHRISTOFOROS THEODOROU CO LTD

HE 191311

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of CHRISTOFOROS THEODOROU CO LTD

P.C.E OURWORLD HOLDINGS LTD

HE 200412

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of P.C.E OURWORLD HOLDINGS LTD

GRAN COMPANIA LTD

HE 221739

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of GRAN COMPANIA LTD

GRAN COMPANIA LTD

HE 221739

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of GRAN COMPANIA LTD

MUJER HERMOSA LTD

HE 222268

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of MUJER HERMOSA LTD

MUJER HERMOSA LTD

HE 222268

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of MUJER HERMOSA LTD

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Δ.Ε.Π.Ε

HE 253749

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Δ.Ε.Π.Ε

ΑDVNET LIMITED

HE 266906

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΑDVNET LIMITED

DOULICHECK LTD

HE 296692

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of DOULICHECK LTD

R.C.( LEDRAS) COFFEE SHOP LIMITED

HE 303066

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of R.C.( LEDRAS) COFFEE SHOP LIMITED

KALSEDIA LIMITED

HE 342637

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of KALSEDIA LIMITED

CP CYPRUS CONVENIENCE STORES LTD

HE 382334

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of CP CYPRUS CONVENIENCE STORES LTD

CP CYPRUS CONVENIENCE STORES LTD

HE 382334

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of CP CYPRUS CONVENIENCE STORES LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument