ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 36935
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/08/89
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36935

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CH. & P. SPORT CARE LIMITED

HE 51518

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of CH. & P. SPORT CARE LIMITED

CH. & P. SPORT CARE LIMITED

HE 51518

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of CH. & P. SPORT CARE LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36935

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36935

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50168

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50168

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΠΕΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151746

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΠΕΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΠΕΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151746

Potentially Related to ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΠΕΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ERGOLAVIKON GRAFION IKODOMON O PARTHENON

S 1788

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ERGOLAVIKON GRAFION IKODOMON O PARTHENON

GLORIPHON INSTITUTE OF LANGUAGES (CYPRUS)

S 6986

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of GLORIPHON INSTITUTE OF LANGUAGES (CYPRUS)

Α.Π. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

S 9625

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of Α.Π. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

PS & SC DEIONISED WATER

S 12426

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of PS & SC DEIONISED WATER

CONTINENTAL BUSES LIMITED

HE 16680

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of CONTINENTAL BUSES LIMITED

CONTINENTAL BUSES LIMITED

HE 16680

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of CONTINENTAL BUSES LIMITED

ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17094

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.M. PREMIER VETERINARY SERVICES

EE 31752

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of P.M. PREMIER VETERINARY SERVICES

TAKAMI DEVELOPPING LIMITED

HE 33156

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of TAKAMI DEVELOPPING LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36935

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΚΑΡΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40384

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΓΚΑΡΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΚΑΡΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40384

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΓΚΑΡΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

FAST FITNESS STUDIO - FF

EE 41584

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of FAST FITNESS STUDIO - FF

P.P. BARBER

EE 42749

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of P.P. BARBER

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50168

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΛΟΚΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΤΔ

HE 69846

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΦΛΟΚΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΤΔ

COMPUNET COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING LIMITED

HE 73244

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of COMPUNET COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING LIMITED

P & M FOXIS RESTAURANT LIMITED

HE 94718

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of P & M FOXIS RESTAURANT LIMITED

PANJIM AGENCY LIMITED

HE 118561

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of PANJIM AGENCY LIMITED

YIO.MI FURNISHING LIMITED

HE 122298

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of YIO.MI FURNISHING LIMITED

GLAROS YACHTING LIMITED

HE 125445

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of GLAROS YACHTING LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument