ΦΛΟΚΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 69846
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/03/95
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΦΛΟΚΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΤΔ

HE 69846

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΛΟΚΚΑΣ who is Director of ΦΛΟΚΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΤΔ

ERGOLAVIKON GRAFION IKODOMON O PARTHENON

S 1788

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ERGOLAVIKON GRAFION IKODOMON O PARTHENON

GLORIPHON INSTITUTE OF LANGUAGES (CYPRUS)

S 6986

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of GLORIPHON INSTITUTE OF LANGUAGES (CYPRUS)

Α.Π. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

S 9625

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of Α.Π. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

PS & SC DEIONISED WATER

S 12426

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of PS & SC DEIONISED WATER

CONTINENTAL BUSES LIMITED

HE 16680

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of CONTINENTAL BUSES LIMITED

CONTINENTAL BUSES LIMITED

HE 16680

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of CONTINENTAL BUSES LIMITED

ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17094

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.M. PREMIER VETERINARY SERVICES

EE 31752

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of P.M. PREMIER VETERINARY SERVICES

TAKAMI DEVELOPPING LIMITED

HE 33156

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of TAKAMI DEVELOPPING LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36935

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΚΑΡΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40384

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΓΚΑΡΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΚΑΡΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40384

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΓΚΑΡΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

FAST FITNESS STUDIO - FF

EE 41584

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of FAST FITNESS STUDIO - FF

P.P. BARBER

EE 42749

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of P.P. BARBER

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50168

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΛΟΚΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΤΔ

HE 69846

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΦΛΟΚΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΤΔ

COMPUNET COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING LIMITED

HE 73244

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of COMPUNET COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING LIMITED

P & M FOXIS RESTAURANT LIMITED

HE 94718

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of P & M FOXIS RESTAURANT LIMITED

PANJIM AGENCY LIMITED

HE 118561

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of PANJIM AGENCY LIMITED

YIO.MI FURNISHING LIMITED

HE 122298

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of YIO.MI FURNISHING LIMITED

GLAROS YACHTING LIMITED

HE 125445

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of GLAROS YACHTING LIMITED

GLAROS YACHTING LIMITED

HE 125445

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of GLAROS YACHTING LIMITED

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΕΝΔΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142571

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΕΝΔΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΑΒΡΥΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144799

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΑΝΑΒΡΥΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

R.T.O. TECHNOLOGIES LIMITED

HE 161267

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of R.T.O. TECHNOLOGIES LIMITED

NATASA DEMETRIOU KINDERGARDEN LIMITED

HE 162645

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of NATASA DEMETRIOU KINDERGARDEN LIMITED

AGENCOR INFORMATION SYSTEMS LIMITED

HE 165085

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of AGENCOR INFORMATION SYSTEMS LIMITED

STREAM ENGINEERING LIMITED

HE 165795

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of STREAM ENGINEERING LIMITED

ARTALK LIMITED

HE 169213

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is of ARTALK LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument