ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 37784
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/11/89
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ANDREAS MAKRIS TOURIST TAXI SERVICE CO. LIMITED

HE 17246

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Secretary of ANDREAS MAKRIS TOURIST TAXI SERVICE CO. LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37784

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

LIGA SPORTS SERVICES

EE 44601

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Owner of LIGA SPORTS SERVICES

M.M. DIRECTION DEVELOPMENTS LIMITED

HE 147604

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Director of M.M. DIRECTION DEVELOPMENTS LIMITED

N.A.G. TRANSPORT LTD

HE 169894

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Director of N.A.G. TRANSPORT LTD

TRANZAR HOLDINGS LIMITED

HE 248433

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Director of TRANZAR HOLDINGS LIMITED

CLETON INVESTMENTS LIMITED

HE 274264

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Director of CLETON INVESTMENTS LIMITED

HATCHLINK INVESTMENTS LIMITED

HE 330210

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Secretary of HATCHLINK INVESTMENTS LIMITED

MASRETI LTD

HE 368574

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Director of MASRETI LTD

MASRETI LTD

HE 368574

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Secretary of MASRETI LTD

M&M HADJIMANOLIS LTD

HE 369185

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Director of M&M HADJIMANOLIS LTD

S. C. CAFE PROTARAS LIMITED

HE 375950

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Director of S. C. CAFE PROTARAS LIMITED

OF OLD FAVOR LTD

ΗΕ 409839

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Director of OF OLD FAVOR LTD

MMH.CA RESTAURANTS LTD

ΗΕ 389788

Related to ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ who is Secretary of MMH.CA RESTAURANTS LTD

ANDREAS MAKRIS TOURIST TAXI SERVICE CO. LIMITED

HE 17246

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of ANDREAS MAKRIS TOURIST TAXI SERVICE CO. LIMITED

FIVOS RENT A CAR LIMITED

HE 29872

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of FIVOS RENT A CAR LIMITED

FIVOS RENT A CAR LIMITED

HE 29872

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Secretary of FIVOS RENT A CAR LIMITED

M & N TRANSPORT LIMITED

HE 35839

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of M & N TRANSPORT LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37784

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

HE 38195

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40438

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

THE EXECUTIVE FLEET CO. LIMITED

HE 100192

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Secretary of THE EXECUTIVE FLEET CO. LIMITED

KIVOTIO LTD

HE 285425

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of KIVOTIO LTD

THE PRIVATE ANTONIADES FOR HIGHER STUDIES

EE 7705

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Owner of THE PRIVATE ANTONIADES FOR HIGHER STUDIES

THAMES RENT CARS LIMITED

HE 11206

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of THAMES RENT CARS LIMITED

ANDREAS MAKRIS TOURIST TAXI SERVICE CO. LIMITED

HE 17246

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ANDREAS MAKRIS TOURIST TAXI SERVICE CO. LIMITED

FIVOS RENT A CAR LIMITED

HE 29872

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of FIVOS RENT A CAR LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37784

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

HE 38195

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

HE 38195

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.