ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 40438
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
18/06/90
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ANDREAS MAKRIS TOURIST TAXI SERVICE CO. LIMITED

HE 17246

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of ANDREAS MAKRIS TOURIST TAXI SERVICE CO. LIMITED

FIVOS RENT A CAR LIMITED

HE 29872

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of FIVOS RENT A CAR LIMITED

FIVOS RENT A CAR LIMITED

HE 29872

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Secretary of FIVOS RENT A CAR LIMITED

M & N TRANSPORT LIMITED

HE 35839

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of M & N TRANSPORT LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37784

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

HE 38195

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40438

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

THE EXECUTIVE FLEET CO. LIMITED

HE 100192

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Secretary of THE EXECUTIVE FLEET CO. LIMITED

KIVOTIO LTD

HE 285425

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ who is Director of KIVOTIO LTD

THE PRIVATE ANTONIADES FOR HIGHER STUDIES

EE 7705

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Owner of THE PRIVATE ANTONIADES FOR HIGHER STUDIES

THAMES RENT CARS LIMITED

HE 11206

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of THAMES RENT CARS LIMITED

ANDREAS MAKRIS TOURIST TAXI SERVICE CO. LIMITED

HE 17246

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ANDREAS MAKRIS TOURIST TAXI SERVICE CO. LIMITED

FIVOS RENT A CAR LIMITED

HE 29872

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of FIVOS RENT A CAR LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37784

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

HE 38195

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

HE 38195

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of ANDREAS MAKRIS INTER EXPRESS LIMITED

ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40438

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40438

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΛΕΜΕΣΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 104499

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.B.A. CYPROVENTURES LIMITED

HE 111571

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of M.B.A. CYPROVENTURES LIMITED

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 119632

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Z INSURANCE LIMITED

HE 123239

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of Z INSURANCE LIMITED

MB TRAVEL SHOPS LIMITED

HE 147471

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of MB TRAVEL SHOPS LIMITED

RIVERLINE ENTERPRISES LIMITED

HE 166344

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of RIVERLINE ENTERPRISES LIMITED

REDPRICE ADCYPRUSPROPERTIES LTD

HE 198119

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of REDPRICE ADCYPRUSPROPERTIES LTD

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 214299

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ

S & A LANDSCAPE ARTISTS LIMITED

HE 218724

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of S & A LANDSCAPE ARTISTS LIMITED

MARIBEL TRADING LIMITED

HE 267423

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of MARIBEL TRADING LIMITED

LSF MARKETING SERVICES LIMITED

HE 293768

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Director of LSF MARKETING SERVICES LIMITED

LSF MARKETING SERVICES LIMITED

HE 293768

Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ who is Secretary of LSF MARKETING SERVICES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.