ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 3817
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Public
Registration Date:
20/09/71
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3817

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

AROURA GIFTS & CO

S 8590

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of AROURA GIFTS & CO

ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69606

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

NADAGOLD LIMITED

HE 139956

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of NADAGOLD LIMITED

Σ.Α. & Χ.Α. (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150562

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of Σ.Α. & Χ.Α. (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Σ.Α. & Χ.Α. (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150562

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of Σ.Α. & Χ.Α. (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HERMESA TRADING LIMITED

HE 163551

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of HERMESA TRADING LIMITED

BORMIA TELECOM HOLDINGS LIMITED

HE 201119

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of BORMIA TELECOM HOLDINGS LIMITED

BORMIA DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

HE 201180

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of BORMIA DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

OGGLE HOLDINGS LIMITED

HE 238526

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of OGGLE HOLDINGS LIMITED

CYFIELD ENERGY AIFLNP V.C.I.C. LTD

ΗΕ 406720

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of CYFIELD ENERGY AIFLNP V.C.I.C. LTD

CYFIELD PROPERTY ASSET MANAGEMENT LTD

ΗΕ 406984

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of CYFIELD PROPERTY ASSET MANAGEMENT LTD

HOLBORN ASSETS WEALTH MANAGEMENT (CY) LTD

ΗΕ 401412

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of HOLBORN ASSETS WEALTH MANAGEMENT (CY) LTD

CHRYSOCHOS BROS

BN 1238

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is General Partner of CHRYSOCHOS BROS

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3817

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Χ. ΜΥΛΩΝΑ (ΜΙΤΣΕΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 19356

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of ΛΑΤΟΜΕΙΑ Χ. ΜΥΛΩΝΑ (ΜΙΤΣΕΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CH. & G. JAPAN SPARE PARTS LIMITED

HE 29884

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of CH. & G. JAPAN SPARE PARTS LIMITED

CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED

HE 38949

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED

CYFIELD BETON LIMITED

HE 131632

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of CYFIELD BETON LIMITED

CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED

HE 135983

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED

ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΤΔ

HE 162427

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΤΔ

CYFIELD QUARRIES LIMITED

HE 197224

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of CYFIELD QUARRIES LIMITED

COLMINA LIMITED

HE 210336

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of COLMINA LIMITED

TZICENG LTD

HE 290509

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of TZICENG LTD

CYFIELD LEFKOSIA DEVELOPMENT LIMITED

HE 310299

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of CYFIELD LEFKOSIA DEVELOPMENT LIMITED

PRETHOR HOLDING LTD

HE 351028

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of PRETHOR HOLDING LTD

CASEMIRO LIMITED

ΗΕ 392090

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of CASEMIRO LIMITED

CYFIELD ENERGY AIFLNP V.C.I.C. LTD

ΗΕ 406720

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of CYFIELD ENERGY AIFLNP V.C.I.C. LTD

CYFIELD PROPERTY ASSET MANAGEMENT LTD

ΗΕ 406984

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of CYFIELD PROPERTY ASSET MANAGEMENT LTD

NEMESIS DEVELOPMENT LIMITED

HE 127546

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ who is Director of NEMESIS DEVELOPMENT LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument