ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 69606
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/03/95
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3817

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

AROURA GIFTS & CO

S 8590

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of AROURA GIFTS & CO

ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69606

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

NADAGOLD LIMITED

HE 139956

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of NADAGOLD LIMITED

Σ.Α. & Χ.Α. (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150562

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of Σ.Α. & Χ.Α. (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Σ.Α. & Χ.Α. (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150562

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of Σ.Α. & Χ.Α. (ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HERMESA TRADING LIMITED

HE 163551

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of HERMESA TRADING LIMITED

BORMIA TELECOM HOLDINGS LIMITED

HE 201119

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of BORMIA TELECOM HOLDINGS LIMITED

BORMIA DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

HE 201180

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of BORMIA DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

OGGLE HOLDINGS LIMITED

HE 238526

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of OGGLE HOLDINGS LIMITED

CYFIELD ENERGY AIFLNP V.C.I.C. LTD

ΗΕ 406720

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of CYFIELD ENERGY AIFLNP V.C.I.C. LTD

CYFIELD PROPERTY ASSET MANAGEMENT LTD

ΗΕ 406984

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of CYFIELD PROPERTY ASSET MANAGEMENT LTD

HOLBORN ASSETS WEALTH MANAGEMENT (CY) LTD

ΗΕ 401412

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of HOLBORN ASSETS WEALTH MANAGEMENT (CY) LTD

Α. & Σ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ (ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46534

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of Α. & Σ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ (ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. & Σ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ (ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46534

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of Α. & Σ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ (ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69606

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69606

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. & A. CHRISTOU DEVELOPERS LIMITED

HE 83442

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of A. & A. CHRISTOU DEVELOPERS LIMITED

DORIVA ENTERPRISES LIMITED

HE 107909

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of DORIVA ENTERPRISES LIMITED

ΝΙΚΑΝΩΡ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 132065

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of ΝΙΚΑΝΩΡ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

K & A KETTIROS SERVICES LIMITED

HE 165029

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of K & A KETTIROS SERVICES LIMITED

ΣΠΕΚΕ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 173406

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΣΠΕΚΕ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

NOVEL SUGGESTIONS (AGENCIES) LIMITED

HE 191999

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of NOVEL SUGGESTIONS (AGENCIES) LIMITED

E.CO.V ECO VILLAGE TRIS ELIES LTD

HE 341796

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of E.CO.V ECO VILLAGE TRIS ELIES LTD

CHIBU GLOBAL LIMITED

ΗΕ 409146

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of CHIBU GLOBAL LIMITED

MCLINE HOLDINGS LIMITED

ΗΕ 413781

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of MCLINE HOLDINGS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument