ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 38338
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
18/12/89
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38338

Related to ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. PISSAS MIAMI TAXI & SON LIMITED

HE 51596

Related to ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of A. PISSAS MIAMI TAXI & SON LIMITED

ROMYLIANA TRADING LIMITED

HE 91179

Related to ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ROMYLIANA TRADING LIMITED

ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 341065

Related to ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.

ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.

HE 341065

Related to ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.

MARIA FASHIONS (EPISKOPI) SHOPPING CENTER LIMITED

HE 33885

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of MARIA FASHIONS (EPISKOPI) SHOPPING CENTER LIMITED

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38338

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

LU.SA.HA. TRADING LIMITED

HE 40088

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of LU.SA.HA. TRADING LIMITED

A.M. PAPAPHILOTHEOU ENTERPRISES LIMITED

HE 46921

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of A.M. PAPAPHILOTHEOU ENTERPRISES LIMITED

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΑΡΛΙΓΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51878

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΑΡΛΙΓΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.F. UNICORP LIMITED

HE 61779

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of A.F. UNICORP LIMITED

P.I. MALAYSIA TRAVEL & TOURS LIMITED

HE 69806

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of P.I. MALAYSIA TRAVEL & TOURS LIMITED

PRUNABON ENTERPRISES LIMITED

HE 70659

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of PRUNABON ENTERPRISES LIMITED

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70700

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70700

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

C.A.S.T. ENTERTAINMENT LIMITED

HE 92596

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of C.A.S.T. ENTERTAINMENT LIMITED

VOINET ENTERPRISES LIMITED

HE 249891

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of VOINET ENTERPRISES LIMITED

WTS GREEN TECHNOLOGY CYPRUS LTD

HE 352080

Related to ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ who is Secretary of WTS GREEN TECHNOLOGY CYPRUS LTD

NICOSIA PRINTING WORKS, CHR. NICOLAOU & SONS LIMITED

HE 426

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of NICOSIA PRINTING WORKS, CHR. NICOLAOU & SONS LIMITED

FORCET INVESTMENT LIMITED

AE 1653

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Authorised Person of FORCET INVESTMENT LIMITED

GROCELL INVESTMENT LIMITED

AE 1654

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Authorised Person of GROCELL INVESTMENT LIMITED

BAVELL INVESTMENT LIMITED

AE 1655

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Authorised Person of BAVELL INVESTMENT LIMITED

Ν. ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2497

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of Ν. ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3817

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

AKNIMA FINANCIAL SERVICES LIMITED

HE 4995

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of AKNIMA FINANCIAL SERVICES LIMITED

ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5954

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ERNST & YOUNG

S 8609

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of ERNST & YOUNG

A.T.C.O. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CY)

S 10074

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of A.T.C.O. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CY)

CHARELENA SWEEPEST CO. LIMITED

HE 24247

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of CHARELENA SWEEPEST CO. LIMITED

NICODESIGN

EE 25117

Related to ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of NICODESIGN

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.