ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΧΡ. ΤΣΙΓΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 40002
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
09/05/90
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

CAROUSEL

EE 1347

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of CAROUSEL

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3260

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELEGANT SHOP A. CHRISTOU

EE 3940

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of ELEGANT SHOP A. CHRISTOU

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΙΧΑ ΕΟΝ

S 4065

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΙΧΑ ΕΟΝ

P.K.G. FASHION

S 5590

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of P.K.G. FASHION

ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ)

S 6024

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ)

MENUS RIB BAR

EE 6755

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of MENUS RIB BAR

ST. GIORGIO VIDEO HOUSE

EE 7433

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of ST. GIORGIO VIDEO HOUSE

SATANAS & CHRISTOU ACCESSORIES

S 9379

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is General Partner of SATANAS & CHRISTOU ACCESSORIES

LA COUPEE RESTAURANT

EE 13897

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of LA COUPEE RESTAURANT

E S G INSURANCE SERVICES

EE 15904

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of E S G INSURANCE SERVICES

ANDRIMPORT AGENCY LIMITED

HE 17641

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ANDRIMPORT AGENCY LIMITED

SUPER COOL (RADIATOR HOUSE) LIMITED

HE 17659

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of SUPER COOL (RADIATOR HOUSE) LIMITED

ANDREAS & LAMPROS (AUTOPARTS) LIMITED

HE 20604

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ANDREAS & LAMPROS (AUTOPARTS) LIMITED

ANDREAS & LAMPROS (AUTOPARTS) LIMITED

HE 20604

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of ANDREAS & LAMPROS (AUTOPARTS) LIMITED

A. & M. CHRISTOU BROS DEVELOPERS LIMITED

HE 22145

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of A. & M. CHRISTOU BROS DEVELOPERS LIMITED

Α.Χ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

EE 22428

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of Α.Χ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

C.V.C. CAR WASH

EE 22823

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of C.V.C. CAR WASH

REGENCY CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 25882

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of REGENCY CONSTRUCTIONS LIMITED

DROMOKAT EXCAVATORS LIMITED

HE 27359

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of DROMOKAT EXCAVATORS LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28377

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28377

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΨΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 30203

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΨΑΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS CHRISTOU(SPECIAL) LIMITED

HE 33001

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ANDREAS CHRISTOU(SPECIAL) LIMITED

SNIPE SHOOTING LIMITED

HE 33917

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of SNIPE SHOOTING LIMITED

MINION (DRY CLEANING) LAUNDRY LIMITED

HE 34693

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of MINION (DRY CLEANING) LAUNDRY LIMITED

ANDREAS MANOLAS & SONS (ESTATES) LIMITED

HE 37479

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ANDREAS MANOLAS & SONS (ESTATES) LIMITED

DOMINIC RENTALS LIMITED

HE 39090

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of DOMINIC RENTALS LIMITED

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΧΡ. ΤΣΙΓΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40002

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΧΡ. ΤΣΙΓΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PET TOUCH A.X.

EE 41125

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of PET TOUCH A.X.

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.