Μ.Θ.Ρ. ΜΩΣΑΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 43749
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/05/91
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 4266

Potentially Related to ΘΕΩΡΗΣ ΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

Μ.Θ.Ρ. ΜΩΣΑΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43749

Potentially Related to ΘΕΩΡΗΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of Μ.Θ.Ρ. ΜΩΣΑΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ.Θ.Ρ. ΜΩΣΑΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43749

Potentially Related to ΘΕΩΡΗΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of Μ.Θ.Ρ. ΜΩΣΑΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ.Θ.Ρ. ΜΩΣΑΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43749

Potentially Related to ΤΑΣΟΥΛΛΑ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of Μ.Θ.Ρ. ΜΩΣΑΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument