ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

Reg. Number:
S 4266
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
08/10/70
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 4266

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 4266

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΥΘΡΙΤΗΣ

EE 9305

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΥΘΡΙΤΗΣ

Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

S 9765

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

EE 18076

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

G. AND Y. CHRYSOSTOMOU LIMITED

HE 32230

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of G. AND Y. CHRYSOSTOMOU LIMITED

ΧΡ. ΜΥΛΤΩ ΣΤΟΠ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 97998

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΧΡ. ΜΥΛΤΩ ΣΤΟΠ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

E.M.N. PROFFESSIONAL SERVICES LIMITED

HE 98842

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of E.M.N. PROFFESSIONAL SERVICES LIMITED

ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ Α/ΦΟΙ Γ.Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 105441

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ Α/ΦΟΙ Γ.Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHR. CHRYSOSTOMOU (SERVICES) LIMITED

HE 125393

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of CHR. CHRYSOSTOMOU (SERVICES) LIMITED

TOP - NOTCH PRINTINGS LIMITED

HE 145806

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of TOP - NOTCH PRINTINGS LIMITED

Γ. & Β. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145980

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Γ. & Β. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GEM DREAM CARS LTD

HE 207169

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of GEM DREAM CARS LTD

GEM DREAM CARS LTD

HE 207169

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of GEM DREAM CARS LTD

G.K.I. STEELTECH CONSTRUCTION LTD

HE 274388

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of G.K.I. STEELTECH CONSTRUCTION LTD

ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 4266

Potentially Related to ΘΕΩΡΗΣ ΠΑΥΛΟΥ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

Μ.Θ.Ρ. ΜΩΣΑΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43749

Potentially Related to ΘΕΩΡΗΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Director of Μ.Θ.Ρ. ΜΩΣΑΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ.Θ.Ρ. ΜΩΣΑΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43749

Potentially Related to ΘΕΩΡΗΣ ΠΑΥΛΟΥ who is Secretary of Μ.Θ.Ρ. ΜΩΣΑΙΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 4266

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 4266

Potentially Related to ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑ ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument