ΧΡ. ΜΥΛΤΩ ΣΤΟΠ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 97998
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/10/98
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 4266

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΥΘΡΙΤΗΣ

EE 9305

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΥΘΡΙΤΗΣ

Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

S 9765

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

EE 18076

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

G. AND Y. CHRYSOSTOMOU LIMITED

HE 32230

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of G. AND Y. CHRYSOSTOMOU LIMITED

ΧΡ. ΜΥΛΤΩ ΣΤΟΠ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 97998

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΧΡ. ΜΥΛΤΩ ΣΤΟΠ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

E.M.N. PROFFESSIONAL SERVICES LIMITED

HE 98842

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of E.M.N. PROFFESSIONAL SERVICES LIMITED

ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ Α/ΦΟΙ Γ.Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 105441

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ Α/ΦΟΙ Γ.Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHR. CHRYSOSTOMOU (SERVICES) LIMITED

HE 125393

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of CHR. CHRYSOSTOMOU (SERVICES) LIMITED

TOP - NOTCH PRINTINGS LIMITED

HE 145806

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of TOP - NOTCH PRINTINGS LIMITED

Γ. & Β. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145980

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Γ. & Β. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GEM DREAM CARS LTD

HE 207169

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of GEM DREAM CARS LTD

GEM DREAM CARS LTD

HE 207169

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of GEM DREAM CARS LTD

G.K.I. STEELTECH CONSTRUCTION LTD

HE 274388

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of G.K.I. STEELTECH CONSTRUCTION LTD

THE CYPRUS SHIPPING COMPANY LIMITED

HE 199

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of THE CYPRUS SHIPPING COMPANY LIMITED

UNITED SEA TRANSPORT COMPANY LIMITED

HE 659

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of UNITED SEA TRANSPORT COMPANY LIMITED

UNITED SEA TRANSPORT COMPANY LIMITED

HE 659

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of UNITED SEA TRANSPORT COMPANY LIMITED

SEAFARER NAVIGATION COMPANY LIMITED

HE 4686

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of SEAFARER NAVIGATION COMPANY LIMITED

SEAFARER NAVIGATION COMPANY LIMITED

HE 4686

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of SEAFARER NAVIGATION COMPANY LIMITED

ΣΤΕΡΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7318

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΣΤΕΡΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8145

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8145

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

BLUMECO GARDEN

EE 9875

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of BLUMECO GARDEN

T.M.C.M. PUB

EE 11083

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of T.M.C.M. PUB

BLACK HAWK COCKTAIL BAR

EE 11510

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of BLACK HAWK COCKTAIL BAR

A. A. PEPPER & CO

S 12038

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of A. A. PEPPER & CO

C & E CHRYSOSTOMOU

S 12437

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of C & E CHRYSOSTOMOU

C & L CYPRUS ANGLING TOURS

EE 22875

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of C & L CYPRUS ANGLING TOURS

CHRYMARIS HOUSE LIMITED

HE 23004

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of CHRYMARIS HOUSE LIMITED

CHRYMARIS HOUSE LIMITED

HE 23004

Related to ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of CHRYMARIS HOUSE LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.