Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

Reg. Number:
S 9765
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
04/03/97
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 4266

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΥΘΡΙΤΗΣ

EE 9305

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΥΘΡΙΤΗΣ

Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

S 9765

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

EE 18076

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

G. AND Y. CHRYSOSTOMOU LIMITED

HE 32230

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of G. AND Y. CHRYSOSTOMOU LIMITED

ΧΡ. ΜΥΛΤΩ ΣΤΟΠ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 97998

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΧΡ. ΜΥΛΤΩ ΣΤΟΠ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

E.M.N. PROFFESSIONAL SERVICES LIMITED

HE 98842

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of E.M.N. PROFFESSIONAL SERVICES LIMITED

ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ Α/ΦΟΙ Γ.Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 105441

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ Α/ΦΟΙ Γ.Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHR. CHRYSOSTOMOU (SERVICES) LIMITED

HE 125393

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of CHR. CHRYSOSTOMOU (SERVICES) LIMITED

TOP - NOTCH PRINTINGS LIMITED

HE 145806

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of TOP - NOTCH PRINTINGS LIMITED

Γ. & Β. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145980

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Γ. & Β. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GEM DREAM CARS LTD

HE 207169

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of GEM DREAM CARS LTD

GEM DREAM CARS LTD

HE 207169

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of GEM DREAM CARS LTD

G.K.I. STEELTECH CONSTRUCTION LTD

HE 274388

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of G.K.I. STEELTECH CONSTRUCTION LTD

Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

S 9765

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

XTREM TRADING

S 10571

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of XTREM TRADING

K.A. HEAVEN FLOWER SHOP

EE 10601

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of K.A. HEAVEN FLOWER SHOP

VIOLA ENGINEERING CO. LIMITED

HE 23336

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of VIOLA ENGINEERING CO. LIMITED

Κ.Α. ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

EE 32086

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of Κ.Α. ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

K & T ANDREOU LIMITED

HE 36908

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of K & T ANDREOU LIMITED

P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

HE 38667

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

HE 38667

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

PARTHIAN HOLDINGS LIMITED

HE 41081

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of PARTHIAN HOLDINGS LIMITED

K. KUNG-FIT

EE 42790

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of K. KUNG-FIT

PALMA VERA MARINE COMPANY LIMITED

HE 45209

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of PALMA VERA MARINE COMPANY LIMITED

SIENNA PENUMBRA TRADING CO. LIMITED

HE 63950

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of SIENNA PENUMBRA TRADING CO. LIMITED

TOWERING TEMPEST TRADING CO. LIMITED

HE 63951

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of TOWERING TEMPEST TRADING CO. LIMITED

K. ANDREOU DEVELOPERS LIMITED

HE 71416

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of K. ANDREOU DEVELOPERS LIMITED

K. ANDREOU ESTATES LIMITED

HE 76188

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of K. ANDREOU ESTATES LIMITED

FACILITY MOTORS AGENCY LIMITED

HE 86974

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of FACILITY MOTORS AGENCY LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.