Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

Reg. Number:
S 9765
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
04/03/97
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 4266

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of ΝΙΚΟΣ Σ. ΤΣΙΑΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΥΘΡΙΤΗΣ

EE 9305

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΥΘΡΙΤΗΣ

Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

S 9765

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is General Partner of Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

EE 18076

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

G. AND Y. CHRYSOSTOMOU LIMITED

HE 32230

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of G. AND Y. CHRYSOSTOMOU LIMITED

ΧΡ. ΜΥΛΤΩ ΣΤΟΠ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 97998

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΧΡ. ΜΥΛΤΩ ΣΤΟΠ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

E.M.N. PROFFESSIONAL SERVICES LIMITED

HE 98842

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of E.M.N. PROFFESSIONAL SERVICES LIMITED

ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ Α/ΦΟΙ Γ.Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 105441

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ Α/ΦΟΙ Γ.Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHR. CHRYSOSTOMOU (SERVICES) LIMITED

HE 125393

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of CHR. CHRYSOSTOMOU (SERVICES) LIMITED

TOP - NOTCH PRINTINGS LIMITED

HE 145806

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of TOP - NOTCH PRINTINGS LIMITED

Γ. & Β. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145980

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of Γ. & Β. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.K.I. STEELTECH CONSTRUCTION LTD

HE 274388

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of G.K.I. STEELTECH CONSTRUCTION LTD

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 418218

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Director of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 418218

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

S 9765

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of Γ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

XTREM TRADING

S 10571

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of XTREM TRADING

K.A. HEAVEN FLOWER SHOP

EE 10601

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of K.A. HEAVEN FLOWER SHOP

VIOLA ENGINEERING CO. LIMITED

HE 23336

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of VIOLA ENGINEERING CO. LIMITED

Κ.Α. ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

EE 32086

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of Κ.Α. ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

K & T ANDREOU LIMITED

HE 36908

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of K & T ANDREOU LIMITED

P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

HE 38667

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

HE 38667

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of P.K. CHIGNIONS HAIR DESIGN CENTER LIMITED

PARTHIAN HOLDINGS LIMITED

HE 41081

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of PARTHIAN HOLDINGS LIMITED

K. KUNG-FIT

EE 42790

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Owner of K. KUNG-FIT

PALMA VERA MARINE COMPANY LIMITED

HE 45209

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of PALMA VERA MARINE COMPANY LIMITED

SIENNA PENUMBRA TRADING CO. LIMITED

HE 63950

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of SIENNA PENUMBRA TRADING CO. LIMITED

TOWERING TEMPEST TRADING CO. LIMITED

HE 63951

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of TOWERING TEMPEST TRADING CO. LIMITED

K. ANDREOU DEVELOPERS LIMITED

HE 71416

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of K. ANDREOU DEVELOPERS LIMITED

K. ANDREOU ESTATES LIMITED

HE 76188

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of K. ANDREOU ESTATES LIMITED

FACILITY MOTORS AGENCY LIMITED

HE 86974

Potentially Related to ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of FACILITY MOTORS AGENCY LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument