Μ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 45990
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/11/91
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ROUSSOS MOTOR AGENCY LIMITED

HE 14622

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ROUSSOS MOTOR AGENCY LIMITED

ROUPELCO DEVELOPERS LIMITED

HE 30319

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ROUPELCO DEVELOPERS LIMITED

ROUPELCO DEVELOPERS LIMITED

HE 30319

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of ROUPELCO DEVELOPERS LIMITED

Μ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45990

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of Μ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45990

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of Μ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. ROUSOS CONSTRUCTORS & DEVELOPERS LIMITED

HE 49460

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of A. ROUSOS CONSTRUCTORS & DEVELOPERS LIMITED

A. ROUSOS CONSTRUCTORS & DEVELOPERS LIMITED

HE 49460

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of A. ROUSOS CONSTRUCTORS & DEVELOPERS LIMITED

Α. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 88637

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of Α. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΡΟΥΣΟΥ & ΡΟΥΣΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135457

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ΡΟΥΣΟΥ & ΡΟΥΣΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΡΟΥΣΟΥ & ΡΟΥΣΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135457

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of ΡΟΥΣΟΥ & ΡΟΥΣΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROUSOS AUTOMOTIVE LIMITED

HE 167923

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ROUSOS AUTOMOTIVE LIMITED

ROUSOS AUTOMOTIVE LIMITED

HE 167923

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of ROUSOS AUTOMOTIVE LIMITED

FRANK TAXIBOT LTD

HE 371414

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of FRANK TAXIBOT LTD

NOTABENE ACCOUNTANTS (CY) LIMITED

HE 375615

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of NOTABENE ACCOUNTANTS (CY) LIMITED

Μ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45990

Potentially Related to ΠΑΡΗΣ ΡΟΥΣΟΥ who is Director of Μ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (5 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument