Α. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 88637
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/09/97
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

TITANIA INSTITUTE OF ACCOUNTANCY

EE 5542

Potentially Related to A & P GEORGIOU GENERAL SERVICES LIMITED who is Owner of TITANIA INSTITUTE OF ACCOUNTANCY

MICHALAKIS ANDREOU LIMITED

HE 20985

Potentially Related to A & P GEORGIOU GENERAL SERVICES LIMITED who is Secretary of MICHALAKIS ANDREOU LIMITED

ROSSINI RESTAURANT CO. LIMITED

HE 22576

Potentially Related to A & P GEORGIOU GENERAL SERVICES LIMITED who is Secretary of ROSSINI RESTAURANT CO. LIMITED

PHOTOTEX CO. LIMITED

HE 25569

Potentially Related to A & P GEORGIOU GENERAL SERVICES LIMITED who is Secretary of PHOTOTEX CO. LIMITED

A & K NICOLAOU TRADING COMPANY LIMITED

HE 26431

Potentially Related to A & P GEORGIOU GENERAL SERVICES LIMITED who is Secretary of A & K NICOLAOU TRADING COMPANY LIMITED

G L BEROU LIMITED

HE 28667

Potentially Related to A & P GEORGIOU GENERAL SERVICES LIMITED who is Secretary of G L BEROU LIMITED

AZINOS TRADING LIMITED

HE 32439

Potentially Related to A & P GEORGIOU GENERAL SERVICES LIMITED who is Secretary of AZINOS TRADING LIMITED

ATS COMPUTER SERVICES LIMITED

HE 32962

Potentially Related to A & P GEORGIOU GENERAL SERVICES LIMITED who is Secretary of ATS COMPUTER SERVICES LIMITED

Α. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 88637

Potentially Related to A & P GEORGIOU GENERAL SERVICES LIMITED who is Secretary of Α. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROUSSOS MOTOR AGENCY LIMITED

HE 14622

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ROUSSOS MOTOR AGENCY LIMITED

ROUPELCO DEVELOPERS LIMITED

HE 30319

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ROUPELCO DEVELOPERS LIMITED

ROUPELCO DEVELOPERS LIMITED

HE 30319

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of ROUPELCO DEVELOPERS LIMITED

Μ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45990

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of Μ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 45990

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of Μ. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. ROUSOS CONSTRUCTORS & DEVELOPERS LIMITED

HE 49460

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of A. ROUSOS CONSTRUCTORS & DEVELOPERS LIMITED

A. ROUSOS CONSTRUCTORS & DEVELOPERS LIMITED

HE 49460

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of A. ROUSOS CONSTRUCTORS & DEVELOPERS LIMITED

Α. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 88637

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of Α. ΡΟΥΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΡΟΥΣΟΥ & ΡΟΥΣΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135457

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ΡΟΥΣΟΥ & ΡΟΥΣΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΡΟΥΣΟΥ & ΡΟΥΣΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135457

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of ΡΟΥΣΟΥ & ΡΟΥΣΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROUSOS AUTOMOTIVE LIMITED

HE 167923

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of ROUSOS AUTOMOTIVE LIMITED

ROUSOS AUTOMOTIVE LIMITED

HE 167923

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of ROUSOS AUTOMOTIVE LIMITED

FRANK TAXIBOT LTD

HE 371414

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Secretary of FRANK TAXIBOT LTD

NOTABENE ACCOUNTANTS (CY) LIMITED

HE 375615

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΣ who is Director of NOTABENE ACCOUNTANTS (CY) LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument