ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 47355
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/01/92
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

BQS IOANNOU & ASSOCIATES

S 5512

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of BQS IOANNOU & ASSOCIATES

MOORE STEPHENS STYLIANOU & CO

S 8562

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of MOORE STEPHENS STYLIANOU & CO

MARGARITA & JOHN PROMOTION SERVICES

S 9657

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of MARGARITA & JOHN PROMOTION SERVICES

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ

S 9730

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ

S 10206

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ

JCM IOANNOU & CO

S 10421

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of JCM IOANNOU & CO

YIANNOS IOANNOU STUDIO NINE

EE 15676

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of YIANNOS IOANNOU STUDIO NINE

YIANNOS IOANNOU MOTORS

EE 16529

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of YIANNOS IOANNOU MOTORS

MATTHEOS IOANNOU MOTOR AGENCY LIMITED

HE 19247

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of MATTHEOS IOANNOU MOTOR AGENCY LIMITED

J.J. CLEANER

EE 21894

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of J.J. CLEANER

ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23477

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23477

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

THE BERNOULLI TRADING COMPANY LIMITED

HE 24110

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Assistant Secretary of THE BERNOULLI TRADING COMPANY LIMITED

J J HIGH PLATFORMS

EE 25204

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of J J HIGH PLATFORMS

LEGY IMPORTS-EXPORTS LIMITED

HE 30047

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of LEGY IMPORTS-EXPORTS LIMITED

LEGY IMPORTS-EXPORTS LIMITED

HE 30047

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of LEGY IMPORTS-EXPORTS LIMITED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΦΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32422

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΦΩΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.LPRO SOUND & LIGHT

EE 35694

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of G.LPRO SOUND & LIGHT

XS FITNESS CLUB

EE 46766

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of XS FITNESS CLUB

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47355

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

D.A. STROMAN LIMITED

HE 59646

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of D.A. STROMAN LIMITED

RELYSHIP CO. LIMITED

HE 60686

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of RELYSHIP CO. LIMITED

RELYSHIP CO. LIMITED

HE 60686

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of RELYSHIP CO. LIMITED

J & S IOANNOU ENTERPRISES LIMITED

HE 62272

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of J & S IOANNOU ENTERPRISES LIMITED

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 63777

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

MICHALAKIS & GIANNOS FLASHWASH LIMITED

HE 67207

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of MICHALAKIS & GIANNOS FLASHWASH LIMITED

MICHALAKIS & GIANNOS FLASHWASH LIMITED

HE 67207

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of MICHALAKIS & GIANNOS FLASHWASH LIMITED

BETOMAN LIMITED

HE 69993

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of BETOMAN LIMITED

Y. & E. IOANNOU ENTERPRISES LIMITED

HE 75705

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Y. & E. IOANNOU ENTERPRISES LIMITED

Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80195

Related to ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.