ΛΑΙΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΟΙΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 47678
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/02/92
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

HE 4730

Potentially Related to ΛΟΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΛΑΙΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΟΙΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47678

Potentially Related to ΛΟΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΛΑΙΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΟΙΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

W M WEST MIDLANDS HOLIDAYS (CYPRUS) LIMITED

HE 65016

Potentially Related to ΛΟΪΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of W M WEST MIDLANDS HOLIDAYS (CYPRUS) LIMITED

ΛΟΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68900

Potentially Related to ΛΟΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΛΟΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

L.S. PROPERTY CARE LIMITED

HE 75200

Potentially Related to ΛΟΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of L.S. PROPERTY CARE LIMITED

Y.L.S. CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 77205

Potentially Related to ΛΟΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Y.L.S. CONSTRUCTIONS LIMITED

Y.L.S. CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 77205

Potentially Related to ΛΟΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of Y.L.S. CONSTRUCTIONS LIMITED

X. STAND CONSTRUCTION LIMITED

HE 292079

Potentially Related to ΛΟΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of X. STAND CONSTRUCTION LIMITED

X. STAND CONSTRUCTION LIMITED

HE 292079

Potentially Related to ΛΟΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of X. STAND CONSTRUCTION LIMITED

ΛΑΙΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΟΙΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47678

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΛΑΙΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΟΙΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΑΙΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΟΙΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47678

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ΛΑΙΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΟΙΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument