ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 49069
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/05/92
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49069

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ who is Director of ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

FORESTRY INTERNATIONAL EXPORTS LIMITED

AE 1108

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of FORESTRY INTERNATIONAL EXPORTS LIMITED

INTER REX DEVELOPMENTS LIMITED

HE 29542

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of INTER REX DEVELOPMENTS LIMITED

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49069

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49069

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SEASOTRA TRANSPORT CO. LIMITED

HE 56645

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of SEASOTRA TRANSPORT CO. LIMITED

ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59880

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MAGALIN MARITIME LIMITED

HE 60265

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of MAGALIN MARITIME LIMITED

WISTEX TRADING AND SHIPPING CO. LIMITED

HE 61774

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of WISTEX TRADING AND SHIPPING CO. LIMITED

WISDRAM ENTERPRISES CO. LIMITED

HE 61775

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of WISDRAM ENTERPRISES CO. LIMITED

BLACK SEA LASH MANAGEMENT LIMITED

HE 64881

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of BLACK SEA LASH MANAGEMENT LIMITED

AZOPEN TRADING CO LIMITED

HE 72048

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of AZOPEN TRADING CO LIMITED

CARUNA SHIPPING LIMITED

HE 73174

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of CARUNA SHIPPING LIMITED

METLAR ENTERPRISES LIMITED

HE 75676

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of METLAR ENTERPRISES LIMITED

NEZAM ENTERPRISES LIMITED

HE 75677

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of NEZAM ENTERPRISES LIMITED

MADIZE ENTERPRISES LIMITED

HE 75970

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of MADIZE ENTERPRISES LIMITED

BOOMER SECRETARIAL LIMITED

HE 77993

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of BOOMER SECRETARIAL LIMITED

BOOMER SECRETARIAL LIMITED

HE 77993

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of BOOMER SECRETARIAL LIMITED

PERLWORTH TRADING LIMITED

HE 83255

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of PERLWORTH TRADING LIMITED

HALOBENO ENTERPRISES LIMITED

HE 83808

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of HALOBENO ENTERPRISES LIMITED

VSA CHARTERING & MANAGEMENT CO (CYPRUS) LIMITED

HE 94985

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of VSA CHARTERING & MANAGEMENT CO (CYPRUS) LIMITED

PARTNO ENTERPRISES LIMITED

HE 100407

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of PARTNO ENTERPRISES LIMITED

NON-STOP TELECOM LIMITED

HE 101001

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of NON-STOP TELECOM LIMITED

GARLIBAN ENTERPRISES LIMITED

HE 101167

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of GARLIBAN ENTERPRISES LIMITED

HAILSHAM INVESTMENTS LIMITED

HE 103162

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of HAILSHAM INVESTMENTS LIMITED

VELANA CORPORATION LIMITED

HE 104954

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of VELANA CORPORATION LIMITED

J. BREEZY STAR SHIPPING LIMITED

HE 106765

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of J. BREEZY STAR SHIPPING LIMITED

OGER ENTERPRISES LIMITED

HE 107858

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of OGER ENTERPRISES LIMITED

DAL CHARALAMBOUS MOTORS LIMITED

HE 108104

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of DAL CHARALAMBOUS MOTORS LIMITED

CYBERIA TECHNOLOGIES LIMITED

HE 110473

Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of CYBERIA TECHNOLOGIES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.