ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 59880
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/03/94
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59880

Potentially Related to ΠΡΟΚΟΠΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ who is Director of ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59880

Potentially Related to ΠΡΟΚΟΠΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ who is Secretary of ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

INTER REX DEVELOPMENTS LIMITED

HE 29542

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of INTER REX DEVELOPMENTS LIMITED

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49069

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49069

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SEASOTRA TRANSPORT CO. LIMITED

HE 56645

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of SEASOTRA TRANSPORT CO. LIMITED

ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59880

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MAGALIN MARITIME LIMITED

HE 60265

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of MAGALIN MARITIME LIMITED

WISTEX TRADING AND SHIPPING CO. LIMITED

HE 61774

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of WISTEX TRADING AND SHIPPING CO. LIMITED

WISDRAM ENTERPRISES CO. LIMITED

HE 61775

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of WISDRAM ENTERPRISES CO. LIMITED

BLACK SEA LASH MANAGEMENT LIMITED

HE 64881

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of BLACK SEA LASH MANAGEMENT LIMITED

AZOPEN TRADING CO LIMITED

HE 72048

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of AZOPEN TRADING CO LIMITED

CARUNA SHIPPING LIMITED

HE 73174

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of CARUNA SHIPPING LIMITED

METLAR ENTERPRISES LIMITED

HE 75676

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of METLAR ENTERPRISES LIMITED

NEZAM ENTERPRISES LIMITED

HE 75677

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of NEZAM ENTERPRISES LIMITED

MADIZE ENTERPRISES LIMITED

HE 75970

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of MADIZE ENTERPRISES LIMITED

BOOMER SECRETARIAL LIMITED

HE 77993

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of BOOMER SECRETARIAL LIMITED

BOOMER SECRETARIAL LIMITED

HE 77993

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of BOOMER SECRETARIAL LIMITED

PERLWORTH TRADING LIMITED

HE 83255

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of PERLWORTH TRADING LIMITED

HALOBENO ENTERPRISES LIMITED

HE 83808

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of HALOBENO ENTERPRISES LIMITED

VSA CHARTERING & MANAGEMENT CO (CYPRUS) LIMITED

HE 94985

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of VSA CHARTERING & MANAGEMENT CO (CYPRUS) LIMITED

PARTNO ENTERPRISES LIMITED

HE 100407

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of PARTNO ENTERPRISES LIMITED

NON-STOP TELECOM LIMITED

HE 101001

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of NON-STOP TELECOM LIMITED

GARLIBAN ENTERPRISES LIMITED

HE 101167

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of GARLIBAN ENTERPRISES LIMITED

HAILSHAM INVESTMENTS LIMITED

HE 103162

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of HAILSHAM INVESTMENTS LIMITED

VELANA CORPORATION LIMITED

HE 104954

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of VELANA CORPORATION LIMITED

J. BREEZY STAR SHIPPING LIMITED

HE 106765

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of J. BREEZY STAR SHIPPING LIMITED

OGER ENTERPRISES LIMITED

HE 107858

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of OGER ENTERPRISES LIMITED

DAL CHARALAMBOUS MOTORS LIMITED

HE 108104

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Secretary of DAL CHARALAMBOUS MOTORS LIMITED

CYBERIA TECHNOLOGIES LIMITED

HE 110473

Potentially Related to ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ who is Director of CYBERIA TECHNOLOGIES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "06-07-2020" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument