ΤΑΣΟΥΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 49842
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
19/06/92
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΤΑΣΟΥΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49842

Related to ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Director of ΤΑΣΟΥΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

T & F YIALLOUROU LIMITED

HE 50375

Related to ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Director of T & F YIALLOUROU LIMITED

Ν & Α ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 79961

Related to ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Secretary of Ν & Α ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

SEVERN VENTURES LIMITED

HE 219024

Related to ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Director of SEVERN VENTURES LIMITED

SPRY LTD

HE 296408

Related to ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Director of SPRY LTD

ΤΑΣΟΥΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49842

Related to ΤΑΣΟΥΛΛΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Director of ΤΑΣΟΥΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΣΟΥΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49842

Related to ΤΑΣΟΥΛΛΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Secretary of ΤΑΣΟΥΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

T & F YIALLOUROU LIMITED

HE 50375

Related to ΤΑΣΟΥΛΛΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Director of T & F YIALLOUROU LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.