Ν & Α ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 79961
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/06/96
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

NAT JANGO FASHION LIMITED

HE 48103

Related to ΑΝΝΑ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ who is Secretary of NAT JANGO FASHION LIMITED

Ν & Α ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 79961

Related to ΑΝΝΑ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ who is Director of Ν & Α ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΑΣΟΥΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49842

Related to ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Director of ΤΑΣΟΥΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

T & F YIALLOUROU LIMITED

HE 50375

Related to ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Director of T & F YIALLOUROU LIMITED

Ν & Α ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 79961

Related to ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Secretary of Ν & Α ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

SEVERN VENTURES LIMITED

HE 219024

Related to ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Director of SEVERN VENTURES LIMITED

SPRY LTD

HE 296408

Related to ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ who is Director of SPRY LTD

NAT JANGO FASHION LIMITED

HE 48103

Related to ΝΙΚΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ who is Director of NAT JANGO FASHION LIMITED

Ν & Α ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 79961

Related to ΝΙΚΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ who is Director of Ν & Α ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

FUNKY BUDDHA (CYPRUS) LTD

HE 365014

Related to ΝΙΚΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ who is Director of FUNKY BUDDHA (CYPRUS) LTD

FUNKY BUDDHA (CYPRUS) LTD

HE 365014

Related to ΝΙΚΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ who is Secretary of FUNKY BUDDHA (CYPRUS) LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.