ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 49930
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/06/92
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

WHERE TO CYPRUS AKP

EE 36606

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of WHERE TO CYPRUS AKP

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49930

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 49930

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. & Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 71268

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Α. & Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. & Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 71268

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of Α. & Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANPO OFFICE SERVICES LIMITED

HE 71671

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ANPO OFFICE SERVICES LIMITED

M. & K. METALWORKS LIMITED

HE 82546

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of M. & K. METALWORKS LIMITED

M. & K. METALWORKS LIMITED

HE 82546

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of M. & K. METALWORKS LIMITED

ΦΥΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 141957

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ΦΥΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

D & A STAR PRESS LIMITED

HE 146054

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of D & A STAR PRESS LIMITED

CHR. AQUALAC LTD

HE 186643

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of CHR. AQUALAC LTD

TOPAZAR LTD

HE 190556

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of TOPAZAR LTD

TOPAZAR LTD

HE 190556

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of TOPAZAR LTD

BANJOKO TRADING LΙΜΙTΕD

HE 194327

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of BANJOKO TRADING LΙΜΙTΕD

HOBBSAN ENTERPRISES LIMITED

HE 235913

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of HOBBSAN ENTERPRISES LIMITED

A.M. KYΡΙΑΚΟΥ ΛΤΔ

HE 244869

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of A.M. KYΡΙΑΚΟΥ ΛΤΔ

NORTHSTONE INVESTMENT LIMITED

HE 271656

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of NORTHSTONE INVESTMENT LIMITED

NORTHSTONE INVESTMENT LIMITED

HE 271656

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of NORTHSTONE INVESTMENT LIMITED

ZIPPELIUS NOMINEES LTD

ΗΕ 390090

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ZIPPELIUS NOMINEES LTD

ZIPPELIUS NOMINEES LTD

ΗΕ 390090

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ZIPPELIUS NOMINEES LTD

ZIPPELIUS SECRETARIAL LTD

ΗΕ 390091

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ZIPPELIUS SECRETARIAL LTD

ZIPPELIUS SECRETARIAL LTD

ΗΕ 390091

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ZIPPELIUS SECRETARIAL LTD

A.P. SICILIANA ACCOUNTING SERVICES LTD

ΗΕ 390271

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of A.P. SICILIANA ACCOUNTING SERVICES LTD

A.P. SICILIANA ACCOUNTING SERVICES LTD

ΗΕ 390271

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of A.P. SICILIANA ACCOUNTING SERVICES LTD

S.F.K AUTO SERVICES LTD

ΗΕ 396981

Potentially Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of S.F.K AUTO SERVICES LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument