ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 51957
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
11/02/92
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

TG INTERNATIONAL LIMITED

AE 1615

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of TG INTERNATIONAL LIMITED

TG INTERNATIONAL LIMITED

AE 1615

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Authorised Person of TG INTERNATIONAL LIMITED

RUDEN PETROCHEMICALS LIMITED

AE 1616

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Authorised Person of RUDEN PETROCHEMICALS LIMITED

F.M. THEODOROU INVESTMENTS LTD

HE 2859

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of F.M. THEODOROU INVESTMENTS LTD

VIDEO THEODOROU CENTRE

EE 6013

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of VIDEO THEODOROU CENTRE

RAMBO VIDEO TOURS

EE 6627

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of RAMBO VIDEO TOURS

ΑΝΚ ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ

S 10177

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is General Partner of ΑΝΚ ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ)

EE 13360

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ)

A & A ROSELLA PET SHOP

EE 18624

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of A & A ROSELLA PET SHOP

LINUX SYSTEMS

EE 18674

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of LINUX SYSTEMS

DATANET LIMITED

HE 24608

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of DATANET LIMITED

Α.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

EE 25197

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of Α.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

A.TH. TINTING TRAINING HAIRDRESSING CENTER

EE 25198

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of A.TH. TINTING TRAINING HAIRDRESSING CENTER

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Η

HE 26214

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Η

A.T. RISING DAMP

EE 26857

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of A.T. RISING DAMP

Ε.Φ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37482

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of Ε.Φ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & C CHILDREN WEAR-CENTRE LIMITED

HE 39007

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of G & C CHILDREN WEAR-CENTRE LIMITED

G & C CHILDREN WEAR-CENTRE LIMITED

HE 39007

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of G & C CHILDREN WEAR-CENTRE LIMITED

A.T. SUPREME DECARBONIZE

EE 43037

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Owner of A.T. SUPREME DECARBONIZE

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΝΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 44432

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΝΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46096

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46096

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Secretary of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΟΥΒΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47769

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΟΥΒΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51957

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

FRESHWINGS LIMITED

HE 64929

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of FRESHWINGS LIMITED

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΙΚΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 66233

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΙΚΚΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

T. & A. THEODOROU LIMITED

HE 68626

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of T. & A. THEODOROU LIMITED

ELISTHO CONSULTANTS LIMITED

HE 72199

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ELISTHO CONSULTANTS LIMITED

MELMAN MOTORCYCLES LIMITED

HE 83960

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of MELMAN MOTORCYCLES LIMITED

ΠΑΝΙΚΟΣ Θ. ΠΕΡΒΟΛΑΡΗ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 93551

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ who is Director of ΠΑΝΙΚΟΣ Θ. ΠΕΡΒΟΛΑΡΗ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.