Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 52578
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/07/92
Organisation Status: Dissolution following Voluntary Liquidation
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

SHIP SHAPE LIMITED

HE 31774

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of SHIP SHAPE LIMITED

Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52578

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52578

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Secretary of Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Θ.Α.Μ.Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 60813

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of Θ.Α.Μ.Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

C.P.P. LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 72451

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of C.P.P. LAND DEVELOPERS LIMITED

A.S.P. GYROLAND LTD

HE 75984

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of A.S.P. GYROLAND LTD

A.S.P. GYROLAND LTD

HE 75984

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Secretary of A.S.P. GYROLAND LTD

ASHLING ENTERPRISES LIMITED

HE 138713

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of ASHLING ENTERPRISES LIMITED

SHIP SHAPE DEVELOPERS LIMITED

HE 140584

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of SHIP SHAPE DEVELOPERS LIMITED

ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 154027

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 154027

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Secretary of ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

CAMELOTCO DEVELOPMENT LIMITED

HE 173211

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of CAMELOTCO DEVELOPMENT LIMITED

PASCHALIS & BEROS DEVELOPERS LIMITED

HE 199554

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of PASCHALIS & BEROS DEVELOPERS LIMITED

AQUALITY LTD

HE 251058

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of AQUALITY LTD

G L BEROU LIMITED

HE 28667

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΟΣ who is Director of G L BEROU LIMITED

Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52578

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΟΣ who is Director of Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

PASCHALIS & BEROS DEVELOPERS LIMITED

HE 199554

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΟΣ who is Director of PASCHALIS & BEROS DEVELOPERS LIMITED

PASCHALIS & BEROS DEVELOPERS LIMITED

HE 199554

Potentially Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΟΣ who is Secretary of PASCHALIS & BEROS DEVELOPERS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "06-07-2020" (1 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument