Θ.Α.Μ.Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 60813
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/03/94
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

SHIP SHAPE LIMITED

HE 31774

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of SHIP SHAPE LIMITED

Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52578

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 52578

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Secretary of Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Θ.Α.Μ.Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 60813

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of Θ.Α.Μ.Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

C.P.P. LAND DEVELOPERS LIMITED

HE 72451

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of C.P.P. LAND DEVELOPERS LIMITED

A.S.P. GYROLAND LTD

HE 75984

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of A.S.P. GYROLAND LTD

A.S.P. GYROLAND LTD

HE 75984

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Secretary of A.S.P. GYROLAND LTD

ASHLING ENTERPRISES LIMITED

HE 138713

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of ASHLING ENTERPRISES LIMITED

SHIP SHAPE DEVELOPERS LIMITED

HE 140584

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of SHIP SHAPE DEVELOPERS LIMITED

ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 154027

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 154027

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Secretary of ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

CAMELOTCO DEVELOPMENT LIMITED

HE 173211

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of CAMELOTCO DEVELOPMENT LIMITED

PASCHALIS & BEROS DEVELOPERS LIMITED

HE 199554

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of PASCHALIS & BEROS DEVELOPERS LIMITED

AQUALITY LTD

HE 251058

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ who is Director of AQUALITY LTD

Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ & Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ

S 5372

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ & Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

S 7991

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

SPACE RC TOYS

EE 9580

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Owner of SPACE RC TOYS

ANDREAS & MALOS VICTORIANS

S 9710

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of ANDREAS & MALOS VICTORIANS

ΤΕΧΝΟΕΠΙΠΛΟ Π.Μ.Φ. ΠΙΕΡΗ

S 9818

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of ΤΕΧΝΟΕΠΙΠΛΟ Π.Μ.Φ. ΠΙΕΡΗ

C.C.A. SOTERIOU & ASSOCIATES

S 10017

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of C.C.A. SOTERIOU & ASSOCIATES

FLYSAT ELECTRONICS

S 11050

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of FLYSAT ELECTRONICS

PERAND COMPUPLUS

EE 11219

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Owner of PERAND COMPUPLUS

G & A ELECTRIC SHOPPINGS

S 11601

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of G & A ELECTRIC SHOPPINGS

ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18916

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

SANTEX TEXTILES LIMITED

HE 36676

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of SANTEX TEXTILES LIMITED

CYBUILD DEVELOPMENTS LIMITED

HE 45303

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of CYBUILD DEVELOPMENTS LIMITED

CYBUILD DEVELOPMENTS LIMITED

HE 45303

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Secretary of CYBUILD DEVELOPMENTS LIMITED

Α.Δ.Ε. (ΕΠΙΠΛΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48319

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of Α.Δ.Ε. (ΕΠΙΠΛΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

UNISAM TRADING LIMITED

HE 50617

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of UNISAM TRADING LIMITED

UNISAM (PAPHOS) LIMITED

HE 54792

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of UNISAM (PAPHOS) LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument