ΤΕΧΝΟΕΠΙΠΛΟ Π.Μ.Φ. ΠΙΕΡΗ

Reg. Number:
S 9818
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
13/06/97
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ & Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ

S 5372

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ & Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

S 7991

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

SPACE RC TOYS

EE 9580

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Owner of SPACE RC TOYS

ANDREAS & MALOS VICTORIANS

S 9710

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of ANDREAS & MALOS VICTORIANS

ΤΕΧΝΟΕΠΙΠΛΟ Π.Μ.Φ. ΠΙΕΡΗ

S 9818

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of ΤΕΧΝΟΕΠΙΠΛΟ Π.Μ.Φ. ΠΙΕΡΗ

C.C.A. SOTERIOU & ASSOCIATES

S 10017

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of C.C.A. SOTERIOU & ASSOCIATES

FLYSAT ELECTRONICS

S 11050

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of FLYSAT ELECTRONICS

PERAND COMPUPLUS

EE 11219

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Owner of PERAND COMPUPLUS

G & A ELECTRIC SHOPPINGS

S 11601

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is General Partner of G & A ELECTRIC SHOPPINGS

ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 18916

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

SANTEX TEXTILES LIMITED

HE 36676

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of SANTEX TEXTILES LIMITED

CYBUILD DEVELOPMENTS LIMITED

HE 45303

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of CYBUILD DEVELOPMENTS LIMITED

CYBUILD DEVELOPMENTS LIMITED

HE 45303

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Secretary of CYBUILD DEVELOPMENTS LIMITED

Α.Δ.Ε. (ΕΠΙΠΛΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 48319

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of Α.Δ.Ε. (ΕΠΙΠΛΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

UNISAM TRADING LIMITED

HE 50617

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of UNISAM TRADING LIMITED

UNISAM (PAPHOS) LIMITED

HE 54792

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of UNISAM (PAPHOS) LIMITED

ANDREAS & MALOS ESTATES LIMITED

HE 60085

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of ANDREAS & MALOS ESTATES LIMITED

Θ.Α.Μ.Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 60813

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of Θ.Α.Μ.Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

SPACE R.C. MODELS LIMITED

HE 74682

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of SPACE R.C. MODELS LIMITED

A. & A. SAVVIDES BOOKMAKERS LIMITED

HE 77772

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of A. & A. SAVVIDES BOOKMAKERS LIMITED

A. & A. SAVVIDES BOOKMAKERS LIMITED

HE 77772

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Secretary of A. & A. SAVVIDES BOOKMAKERS LIMITED

CYBUILT CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 91706

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of CYBUILT CONSTRUCTIONS LIMITED

CYBUILT CONSTRUCTIONS LIMITED

HE 91706

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Secretary of CYBUILT CONSTRUCTIONS LIMITED

DECOLINE GALLERY LIMITED

HE 94620

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of DECOLINE GALLERY LIMITED

KAPPA CUSINE LEMESOS LIMITED

HE 100906

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of KAPPA CUSINE LEMESOS LIMITED

S.N.A.M. TOBACCO TRADING LIMITED

HE 116634

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of S.N.A.M. TOBACCO TRADING LIMITED

S.N.A.M. TOBACCO TRADING LIMITED

HE 116634

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Secretary of S.N.A.M. TOBACCO TRADING LIMITED

ANDREAS SOTERIOU DEVELOPERS LIMITED

HE 133592

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of ANDREAS SOTERIOU DEVELOPERS LIMITED

GEOPOWER DEVELOPMENT LIMITED

HE 136922

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Secretary of GEOPOWER DEVELOPMENT LIMITED

THE SANDWICH MAN LIMITED

HE 140565

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ who is Director of THE SANDWICH MAN LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.