Π & Ν ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 55333
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/01/70
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

TRACHONAS VIDEO AND TRADE LIMITED

HE 30452

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Director of TRACHONAS VIDEO AND TRADE LIMITED

Π & Ν ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 55333

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Director of Π & Ν ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΓΕΛΑΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 64983

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΓΕΛΑΣΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

L.N.M. FLOWER SHOP LIMITED

HE 72658

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Director of L.N.M. FLOWER SHOP LIMITED

L.N.M. FLOWER SHOP LIMITED

HE 72658

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of L.N.M. FLOWER SHOP LIMITED

ROYSEDALE COMPUTER SERVICES LIMITED

HE 135548

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ROYSEDALE COMPUTER SERVICES LIMITED

RATORA (CYPRUS) LTD

HE 283260

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Director of RATORA (CYPRUS) LTD

DASOFUS LTD

HE 286004

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Director of DASOFUS LTD

DUNKER HOLDINGS LTD

ΗΕ 390167

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Director of DUNKER HOLDINGS LTD

FRESHVILLE (CY) LTD

ΗΕ 390916

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of FRESHVILLE (CY) LTD

BAKHARWAL INVESTMENT LTD

HE 386405

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of BAKHARWAL INVESTMENT LTD

GOLUB GETHOUSE INVESTMENT PARTNERS LIMITED

HE 255295

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of GOLUB GETHOUSE INVESTMENT PARTNERS LIMITED

W9 INVESTMENT LTD

HE 300156

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of W9 INVESTMENT LTD

W5 INVESTMENT LTD

HE 300200

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of W5 INVESTMENT LTD

OLTARNO TRUSTEES LIMITED

HE 339547

Potentially Related to ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of OLTARNO TRUSTEES LIMITED

Ε.Α.Δ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2264

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Ε.Α.Δ. ΛΙΜΙΤΕΔ

Ε.Α.Δ. ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2264

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of Ε.Α.Δ. ΛΙΜΙΤΕΔ

DOOSAN BABCOCK ENERGY LIMITED

AE 2396

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Authorised Person of DOOSAN BABCOCK ENERGY LIMITED

ΦΙΑΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΟΥ

S 5475

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΦΙΑΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΟΥ

P. JOANNOU SPORTS

EE 6038

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of P. JOANNOU SPORTS

MEG MECHANICAL ENGINEERING CO

S 6950

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of MEG MECHANICAL ENGINEERING CO

PANOS VIDEO HOUSE

EE 7619

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of PANOS VIDEO HOUSE

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

S 8432

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΕΛΠΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13721

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΕΛΠΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

JOLALI LIMITED

HE 18297

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of JOLALI LIMITED

JOLALI LIMITED

HE 18297

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of JOLALI LIMITED

WAVE ELECTRONICS LIMITED

HE 19231

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of WAVE ELECTRONICS LIMITED

DAVALIA GARDENS CO. LIMITED

HE 23236

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of DAVALIA GARDENS CO. LIMITED

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

EE 25221

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

P.I. TRAFFIC DRIVING SCHOOL

EE 31947

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Owner of P.I. TRAFFIC DRIVING SCHOOL

The data presented might be outdated as the last change date is "06-07-2020" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument