Κ & Κ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 59778
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/01/70
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Κ & Κ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59778

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of Κ & Κ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ & Κ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59778

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of Κ & Κ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

CHARATSARIS LEATHER WORTH LIMITED

HE 63500

Related to ΚΥΠΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of CHARATSARIS LEATHER WORTH LIMITED

THEOPRESS LIMITED

HE 2261

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of THEOPRESS LIMITED

K. THEOPHANOUS & N. NICOLAOU (K.N.) RENTALS

S 8826

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is General Partner of K. THEOPHANOUS & N. NICOLAOU (K.N.) RENTALS

NOMOW CYPRUS ARTIFICIAL GRASS

EE 32916

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Owner of NOMOW CYPRUS ARTIFICIAL GRASS

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37016

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.K.P. (POLYSTERINOS FINISHERS) LIMITED

HE 45491

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of A.K.P. (POLYSTERINOS FINISHERS) LIMITED

ΣΚΥΜΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51684

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of ΣΚΥΜΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ & Κ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59778

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of Κ & Κ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ & Α ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 102638

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of Κ & Α ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

K & A MOTORCYCLE RENTALS LIMITED

HE 137203

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of K & A MOTORCYCLE RENTALS LIMITED

K.A.N. THEOFANOUS CO. LIMITED

HE 214353

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of K.A.N. THEOFANOUS CO. LIMITED

K.A.N. THEOFANOUS CO. LIMITED

HE 214353

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of K.A.N. THEOFANOUS CO. LIMITED

ΑΤΗΜΑΚ REAL ESTATES LTD

HE 269537

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of ΑΤΗΜΑΚ REAL ESTATES LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.