ΑΤΗΜΑΚ REAL ESTATES LTD

Reg. Number:
HE 269537
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
25/06/10
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΤΗΜΑΚ REAL ESTATES LTD

HE 269537

Related to ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΕΡΗ who is Director of ΑΤΗΜΑΚ REAL ESTATES LTD

THEOPRESS LIMITED

HE 2261

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of THEOPRESS LIMITED

K. THEOPHANOUS & N. NICOLAOU (K.N.) RENTALS

S 8826

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is General Partner of K. THEOPHANOUS & N. NICOLAOU (K.N.) RENTALS

NOMOW CYPRUS ARTIFICIAL GRASS

EE 32916

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Owner of NOMOW CYPRUS ARTIFICIAL GRASS

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37016

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.K.P. (POLYSTERINOS FINISHERS) LIMITED

HE 45491

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of A.K.P. (POLYSTERINOS FINISHERS) LIMITED

ΣΚΥΜΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 51684

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of ΣΚΥΜΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ & Κ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 59778

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of Κ & Κ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ & Α ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 102638

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of Κ & Α ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

K & A MOTORCYCLE RENTALS LIMITED

HE 137203

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of K & A MOTORCYCLE RENTALS LIMITED

K.A.N. THEOFANOUS CO. LIMITED

HE 214353

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of K.A.N. THEOFANOUS CO. LIMITED

K.A.N. THEOFANOUS CO. LIMITED

HE 214353

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Secretary of K.A.N. THEOFANOUS CO. LIMITED

ΑΤΗΜΑΚ REAL ESTATES LTD

HE 269537

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ who is Director of ΑΤΗΜΑΚ REAL ESTATES LTD

BECCAFICO ENTERPRISES

EE 1233

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΗ who is Owner of BECCAFICO ENTERPRISES

K. PIERIS COURT

EE 2297

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΗ who is Owner of K. PIERIS COURT

ΠΙΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ

S 3488

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΗ who is General Partner of ΠΙΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11801

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΗ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΤΗΜΑΚ REAL ESTATES LTD

HE 269537

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΗ who is Director of ΑΤΗΜΑΚ REAL ESTATES LTD

ΑΤΗΜΑΚ REAL ESTATES LTD

HE 269537

Related to ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΗ who is Director of ΑΤΗΜΑΚ REAL ESTATES LTD

PIERIS AND MOZORAS MOTOR OILS

S 8018

Related to ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗ who is General Partner of PIERIS AND MOZORAS MOTOR OILS

ΤΕΧΝΟΕΠΙΠΛΟ Π.Μ.Φ. ΠΙΕΡΗ

S 9818

Related to ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗ who is General Partner of ΤΕΧΝΟΕΠΙΠΛΟ Π.Μ.Φ. ΠΙΕΡΗ

NCR (NORTH AFRICA) LIMITED

HE 13408

Related to ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗ who is Director of NCR (NORTH AFRICA) LIMITED

NCR (NORTH AFRICA) LIMITED

HE 13408

Related to ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗ who is Secretary of NCR (NORTH AFRICA) LIMITED

TERMINI KIOSK

EE 16340

Related to ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗ who is Owner of TERMINI KIOSK

FIG TREE BAY (WATER SPORTS) LIMITED

HE 40208

Related to ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗ who is Director of FIG TREE BAY (WATER SPORTS) LIMITED

S.B.M. JEWELLERY LIMITED

HE 56444

Related to ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗ who is Director of S.B.M. JEWELLERY LIMITED

HERACLEOUS & PIERIS TRADING CO. LIMITED

HE 57849

Related to ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗ who is Director of HERACLEOUS & PIERIS TRADING CO. LIMITED

HERACLEOUS & PIERIS TRADING CO. LIMITED

HE 57849

Related to ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗ who is Secretary of HERACLEOUS & PIERIS TRADING CO. LIMITED

SUMA (CYPRUS) LIMITED

HE 60910

Related to ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗ who is Director of SUMA (CYPRUS) LIMITED

CHRISTAKIS JOVANNIS MINI-MARKET LIMITED

HE 61036

Related to ΠΙΕΡΗΣ ΠΙΕΡΗ who is Director of CHRISTAKIS JOVANNIS MINI-MARKET LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.