ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 6245
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
08/01/74
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6245

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

E.A. ELLINAS (HI-TEC) LIMITED

HE 31377

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of E.A. ELLINAS (HI-TEC) LIMITED

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ

S 1493

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΙΜ. ΕΛΛΗΝΑ who is General Partner of ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6245

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΙΜ. ΕΛΛΗΝΑ who is Director of ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

E.A. ELLINAS (HI-TEC) LIMITED

HE 31377

Related to ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΙΜ. ΕΛΛΗΝΑ who is Director of E.A. ELLINAS (HI-TEC) LIMITED

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6245

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6245

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ELLINAS, CHRISTOU & CO, ACCOUNTANTS, AUDITORS & CONSULTANTS

S 8500

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is General Partner of ELLINAS, CHRISTOU & CO, ACCOUNTANTS, AUDITORS & CONSULTANTS

SHARE LINK STOCKBROKERS INVESTMENT CONSULTANTS

S 8536

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is General Partner of SHARE LINK STOCKBROKERS INVESTMENT CONSULTANTS

ΕΛΛΗΝΑΣ, ΛΑΡΚΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

S 8684

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is General Partner of ΕΛΛΗΝΑΣ, ΛΑΡΚΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

SHARE LINK LIMITED

HE 32705

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of SHARE LINK LIMITED

SHARE LINK LIMITED

HE 32705

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of SHARE LINK LIMITED

THE UNITED FIVE CONSTRUCTION CO. LIMITED

HE 33324

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of THE UNITED FIVE CONSTRUCTION CO. LIMITED

ELLINAS, LARKOS, CHRISTOU (MANAGEMENT CONSULTANTS) LIMITED

HE 37315

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of ELLINAS, LARKOS, CHRISTOU (MANAGEMENT CONSULTANTS) LIMITED

PARAGON DESIGNS LIMITED

HE 39528

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of PARAGON DESIGNS LIMITED

SERTEXPO LIMITED

HE 41791

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of SERTEXPO LIMITED

SERTEXPO LIMITED

HE 41791

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of SERTEXPO LIMITED

THE UNITED FIVE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

HE 65235

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of THE UNITED FIVE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

THE UNITED FIVE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

HE 65235

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of THE UNITED FIVE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

SANTOS SHIPMANAGEMENT LIMITED

HE 66916

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of SANTOS SHIPMANAGEMENT LIMITED

APC ANDREWS DISCOUNT STORES (HOLDINGS) LIMITED

HE 75169

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of APC ANDREWS DISCOUNT STORES (HOLDINGS) LIMITED

APC ANDREWS DISCOUNT STORES (HOLDINGS) LIMITED

HE 75169

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of APC ANDREWS DISCOUNT STORES (HOLDINGS) LIMITED

SHARELINK SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LIMITED

HE 77879

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of SHARELINK SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LIMITED

L.P.C. ANELIXIS HUMAN DEVELOPMENT LIMITED

HE 81966

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of L.P.C. ANELIXIS HUMAN DEVELOPMENT LIMITED

LEMISSOLER SHIPPING GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 88971

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of LEMISSOLER SHIPPING GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SHARELINK ADMINISTRATION MANAGEMENT LIMITED

HE 89671

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of SHARELINK ADMINISTRATION MANAGEMENT LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

HE 92491

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS CUSTODIAN & TRUST SERVICES LIMITED

HE 98849

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Director of SFS CUSTODIAN & TRUST SERVICES LIMITED

SFS CUSTODIAN & TRUST SERVICES LIMITED

HE 98849

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Assistant Secretary of SFS CUSTODIAN & TRUST SERVICES LIMITED

THE UNITED FIVE LEISURE COMPANY LIMITED

HE 100554

Related to ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ who is Secretary of THE UNITED FIVE LEISURE COMPANY LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.