Κ & Ε ΦΥΤΩΡΙΑ ΣΟΛΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 64423
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
18/08/94
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ EUROVISION

EE 4245

Related to ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ EUROVISION

Κ & Ε ΦΥΤΩΡΙΑ ΣΟΛΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 64423

Related to ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Κ & Ε ΦΥΤΩΡΙΑ ΣΟΛΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ & Ε ΦΥΤΩΡΙΑ ΣΟΛΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 64423

Related to ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Κ & Ε ΦΥΤΩΡΙΑ ΣΟΛΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROMEO ET JULIETTE HAIR DRESSING SALON LIMITED

HE 102459

Related to ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ROMEO ET JULIETTE HAIR DRESSING SALON LIMITED

UTOPIA GARDENS LIMITED

HE 156336

Related to ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of UTOPIA GARDENS LIMITED

UTOPIA GARDENS LIMITED

HE 156336

Related to ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of UTOPIA GARDENS LIMITED

AL-BLILY TRADING (CYPRUS) LIMITED

HE 162137

Related to ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of AL-BLILY TRADING (CYPRUS) LIMITED

AL-BLILY TRADING (CYPRUS) LIMITED

HE 162137

Related to ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of AL-BLILY TRADING (CYPRUS) LIMITED

K.N.C. GEORGIOU

S 9668

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of K.N.C. GEORGIOU

AI & CG BIO-CLEANERS

S 12649

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of AI & CG BIO-CLEANERS

HUMEDIC MEDICAL MOBILE SERVICES

EE 22332

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of HUMEDIC MEDICAL MOBILE SERVICES

L’ TUTTI VESTITI

EE 31987

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of L’ TUTTI VESTITI

LAROCK GRILL HOUSE

EE 33495

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of LAROCK GRILL HOUSE

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ K. Γ. ΤΑ ΚΟΚΟΡΙΑ

EE 35888

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ K. Γ. ΤΑ ΚΟΚΟΡΙΑ

ΚΟΚΟΡΙΑ ΑΛΑΝΙΑΡΙΚΑ

EE 35979

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΚΟΚΟΡΙΑ ΑΛΑΝΙΑΡΙΚΑ

C & FY TRADING LIMITED

HE 36968

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of C & FY TRADING LIMITED

C & FY TRADING LIMITED

HE 36968

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of C & FY TRADING LIMITED

N.G. MEDINET TRADING

EE 39424

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of N.G. MEDINET TRADING

K.P. GEORGIOU TRADING

EE 44137

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of K.P. GEORGIOU TRADING

ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56754

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

SAVVAS CHR. GEORGHIOU DEVELOPERS LIMITED

HE 64155

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of SAVVAS CHR. GEORGHIOU DEVELOPERS LIMITED

Κ & Ε ΦΥΤΩΡΙΑ ΣΟΛΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 64423

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Κ & Ε ΦΥΤΩΡΙΑ ΣΟΛΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

UNIGUARD SECURITY LIMITED

HE 65882

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of UNIGUARD SECURITY LIMITED

CHECKPOINT TARGET SYSTEMS LIMITED

HE 67985

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of CHECKPOINT TARGET SYSTEMS LIMITED

CHECKPOINT TARGET SYSTEMS LIMITED

HE 67985

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of CHECKPOINT TARGET SYSTEMS LIMITED

VTML LIMITED

HE 69768

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of VTML LIMITED

D & G OASIS FASHION HOUSE LIMITED

HE 83692

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of D & G OASIS FASHION HOUSE LIMITED

D & G OASIS FASHION HOUSE LIMITED

HE 83692

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of D & G OASIS FASHION HOUSE LIMITED

Γ.Μ.Ν. ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103432

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Γ.Μ.Ν. ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ.Μ.Ν. ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103432

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of Γ.Μ.Ν. ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.