Γ.Μ.Ν. ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 103432
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/11/20
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

K.N.C. GEORGIOU

S 9668

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of K.N.C. GEORGIOU

AI & CG BIO-CLEANERS

S 12649

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is General Partner of AI & CG BIO-CLEANERS

HUMEDIC MEDICAL MOBILE SERVICES

EE 22332

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of HUMEDIC MEDICAL MOBILE SERVICES

L’ TUTTI VESTITI

EE 31987

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of L’ TUTTI VESTITI

LAROCK GRILL HOUSE

EE 33495

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of LAROCK GRILL HOUSE

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ K. Γ. ΤΑ ΚΟΚΟΡΙΑ

EE 35888

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ K. Γ. ΤΑ ΚΟΚΟΡΙΑ

ΚΟΚΟΡΙΑ ΑΛΑΝΙΑΡΙΚΑ

EE 35979

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of ΚΟΚΟΡΙΑ ΑΛΑΝΙΑΡΙΚΑ

C & FY TRADING LIMITED

HE 36968

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of C & FY TRADING LIMITED

C & FY TRADING LIMITED

HE 36968

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of C & FY TRADING LIMITED

N.G. MEDINET TRADING

EE 39424

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of N.G. MEDINET TRADING

K.P. GEORGIOU TRADING

EE 44137

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of K.P. GEORGIOU TRADING

ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 56754

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

SAVVAS CHR. GEORGHIOU DEVELOPERS LIMITED

HE 64155

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of SAVVAS CHR. GEORGHIOU DEVELOPERS LIMITED

Κ & Ε ΦΥΤΩΡΙΑ ΣΟΛΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 64423

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Κ & Ε ΦΥΤΩΡΙΑ ΣΟΛΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

UNIGUARD SECURITY LIMITED

HE 65882

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of UNIGUARD SECURITY LIMITED

CHECKPOINT TARGET SYSTEMS LIMITED

HE 67985

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of CHECKPOINT TARGET SYSTEMS LIMITED

CHECKPOINT TARGET SYSTEMS LIMITED

HE 67985

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of CHECKPOINT TARGET SYSTEMS LIMITED

VTML LIMITED

HE 69768

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of VTML LIMITED

D & G OASIS FASHION HOUSE LIMITED

HE 83692

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of D & G OASIS FASHION HOUSE LIMITED

D & G OASIS FASHION HOUSE LIMITED

HE 83692

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of D & G OASIS FASHION HOUSE LIMITED

Γ.Μ.Ν. ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103432

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of Γ.Μ.Ν. ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ.Μ.Ν. ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103432

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of Γ.Μ.Ν. ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYBERSTATE LIMITED

HE 113347

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of CYBERSTATE LIMITED

Α.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 126094

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of Α.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

G.C.S. CYLAND DEVELOPERS LIMITED

HE 130227

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of G.C.S. CYLAND DEVELOPERS LIMITED

CONSTANTINOS GEORGIOU TRADING LIMITED

HE 132886

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of CONSTANTINOS GEORGIOU TRADING LIMITED

CONSTANTINOS GEORGIOU TOOLS & MACHINERY LIMITED

HE 138091

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of CONSTANTINOS GEORGIOU TOOLS & MACHINERY LIMITED

CONSTANTINOS GEORGIOU TOOLS & MACHINERY LIMITED

HE 138091

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of CONSTANTINOS GEORGIOU TOOLS & MACHINERY LIMITED

C. GEORGIOU HYDRAULIC LIMITED

HE 148551

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of C. GEORGIOU HYDRAULIC LIMITED

K & T CONSULTING LIMITED

HE 151608

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of K & T CONSULTING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.